Czwartek, 08 grudnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumska zieleń zmienia się dzięki mieszkańcom


Rumska zieleń zmienia się dzięki mieszkańcomf16.08.2021 r.

Rumska zieleń zmienia się dzięki mieszkańcom

Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, nasz kontynent do 2050 roku ma się stać neutralny klimatycznie. Działania w tym kierunku są podejmowane przez liczne państwa, w tym polski rząd. Bierne nie pozostają również samorządy, które m.in. stopniowo zazieleniają przestrzeń publiczną. W przypadku Rumi ta „zielona metamorfoza” odbywa się z udziałem mieszkańców.

Ekologia to już nie moda, a konieczność – podkreślają eksperci z wielu dziedzin. Dyskusje dotyczące tego, jak możemy i powinniśmy zadbać o środowisko naturalne, toczą się na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Władze Rumi realizują m.in. programy oraz inwestycje związane z czystym powietrzem, energią odnawialną, ekomobilnością czy też zwiększaniem poziomu retencji wód.

Urząd miasta skupia się także na zazielenianiu przestrzeni publicznej. Tylko w minionym roku zasadzono ponad 100 drzew, przeszło 360 traw ozdobnych i 1300 roślin wieloletnich, a także około 2300 krzewów. Zmiany widoczne są głównie w parkach oraz przy głównych ciągach komunikacyjnych. Te uporządkowane skupiska roślin nie tylko pełnią funkcję dekoracyjną, ale przede wszystkim mają korzystny wpływ na środowisko i zdrowie – są źródłem tlenu, oczyszczają powietrze, zapobiegają erozji gleby, a nawet chronią przed kurzem, dymem i sadzą.

Jak wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, aż 83% pytanych jest zadowolonych z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania. Ponadto 75% respondentów jest gotowych zaangażować się w tworzenie nowych i dbanie o istniejące tereny zielone w swojej najbliższej okolicy. Trend ten jest widoczny między innymi w Rumi, gdzie mieszkańcy są nie tylko obserwatorami „zielonej metamorfozy”, ale w niej uczestniczą.  

Przykładem są właściciele posesji zlokalizowanych przy ulicach Ceynowy, Kilińskiego i Łąkowej. Osoby te na własny koszt, za zgodą miasta, zagospodarowały przydrożne trawniki oraz zobowiązały się o nie dbać. Z kolei inni mieszkańcy są fundatorami wiśni piłkowanych „Kanzan”, które można podziwiać w parku Starowiejskim oraz parku Żelewskiego. Drzewa te zostały zasadzone z myślą o wnukach darczyńców i stanowią „żywe pamiątki rodzinne”. Mieszkańcy złożyli też 13 projektów w tzw. Zielonym Budżecie Obywatelskim – przedsięwzięciu przyczyniającym się do ochrony środowiska naturalnego oraz bytowania zwierząt. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy 100 tysięcy złotych.

Dziękujemy mieszkańcom, którzy angażują się w działania związane z miejską zielenią. Są chętni do zakładania zieleńców i trawników czy sadzenia drzew oraz ozdobnych krzewów. Niektórzy nawet sami się garną do koszenia i przycinek. Widzimy, że zdarzają się też osoby, które z własnej inicjatywy regularnie podlewają znajdujące się przy ich posesjach rośliny. Taka postawa to ogromny skarb. Dzięki temu rośliny znacznie lepiej się rozwijają, są bujne, dają więcej cienia w słoneczne dni, filtrują powietrze, miasto pięknieje. Coraz większej liczbie rumian zależy na zieleni znajdującej się we wspólnej przestrzeni, serdecznie za to dziękujemy – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Mieszkańcy, którzy chcieliby uczestniczyć w procesie tworzenia bądź pielęgnacji miejskiej zieleni, mogą się kontaktować z Wydziałem Promocji i Zieleni Miejskiej pod numerem telefonu: 58 679 65 71 bądź mailowo: zielen@um.rumia.pl. Wniosek o zasadzenie drzewa okolicznościowego znajduje się na tej stronie.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń