Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rusza bezpłatna komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży


Rusza bezpłatna komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży28.05.2018 r.


Aktualizacja – wyjaśnienie (8.02.2019)


W związku z sygnałami płynącymi od mieszkańców Rumi, dotyczącymi przede wszystkim mandatów wystawianych przez kontrolerów na linii 9 MZK Wejherowo za brak ważnego biletu, przypominamy o zasadach bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Rumi. OPERATOR ZKM GDYNIA

  1. Uczniowie do ukończenia 20 roku życia (licząc do 31 grudnia, nie dotyczy studentów), z adresem zamieszkania w Rumi, na podstawie legitymacji szkolnej, mogą podróżować bezpłatnie liniami: J, R, 84, 85, 86, 87, 173, 383, 288 i N30 obsługiwanymi autobusami ZKM Gdynia.
  2. Uprawnienie dotyczy wyłącznie przejazdów na terenie Rumi, we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem lipca i sierpnia każdego roku.
  3. Uprawnienie nie upoważnia do bezpłatnych przejazdów poza granice Rumi, czyli do Redy i Wejherowa (linią J), do Gdyni (liniami: R, 173, 288 i N30) do gmin Kosakowo i Wejherowo (liniami: 86, 173 i 288).
  4. Dzieci do ukończenia 7. roku życia (licząc do 31 grudnia), na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka mogą podróżować bezpłatnie wszystkimi autobusami i trolejbusami w sieci ZKM Gdynia we wszystkie dni tygodnia w skali roku.

OPERATOR MZK WEJHEROWO

  1. Bezpłatne przejazdy są tylko dla dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, w pozostałych przypadkach trzeba mieć bilet ulgowy lub normalny. Dotyczy to przede wszystkim linii autobusowej nr 9 obsługiwanej przez autobusy MZK Wejherowo na trasie Rumia Dworzec PKP – Reda Pieleszewo Karłowicza.
  2. Uczniowie z adresem zamieszkania w Rumi: ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie mają uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami MZK Wejherowo.
  3. Uczniowie na podstawie legitymacji szkolnej mogą podróżować liniami MZK Wejherowo tylko na podstawie biletu ulgowego i lub wejherowskiej karty elektronicznej wydanej przez MZK Wejherowo.
  4. Dzieci w wieku od 4. do 7. roku życia, bez względu na adres zamieszkania, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, mogą podróżować liniami MZK Wejherowo tylko na podstawie biletu ulgowego lub wejherowskiej karty elektronicznej wydanej przez MZK Wejherowo.
  5. Dzieci do ukończenia 4. roku życia, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, mogą podróżować bezpłatnie wszystkimi autobusami w sieci MZK Wejherowo, we wszystkie dni tygodnia w skali roku roku.

WAŻNE DLA WSZYSTKICH OSÓB

  • W autobusach MZK Wejherowo NIE OBOWIĄZUJĄ BILETY JEDNORAZOWE ZKM Gdynia, wyjątkiem są bilety metropolitarne, które obowiązują u obu przewoźników.

Od 1 czerwca na terenie Rumi będzie obowiązywać bezpłatna komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży. Decyzję o wprowadzeniu ulgi podjęły samorządy współpracujące w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Z bezpłatnych przejazdów liniami ZKM Gdynia będą mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aż do 31 grudnia w roku ukończenia 20 lat. Aby skorzystać z ulgi, w przypadku kontroli biletów należy przedstawić ważną legitymacją szkolną ze wskazanym adresem zamieszkania w Rumi. Natomiast dzieci do lat 7 będą mogły bezpłatnie korzystać z całej sieci ZKM Gdynia, bez względu na adres zamieszkania. Wystarczy okazać dokument potwierdzający wiek.

Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały przez cały rok kalendarzowy, siedem dni w tygodniu (także w weekendy i święta), z wyłączeniem okresu od 1 lipca do 31 sierpnia. Ulga dla dzieci do 7. roku życia obowiązywać będzie przez cały rok.

Ogólna informacja uzupełniająca:

Uczniowie (nie studenci) w wieku od 7 do 20 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów tylko do granic Rumi. Ulga nie dotyczy studentów, czyli osoba mająca status studenta i wiek do 20 lat nie może podróżować bezpłatnie. Warunkiem bezpłatnych przejazdów na terenie Rumi będzie ważna legitymacja szkolna z adresem zamieszkania na terenie Rumi. Ulga bezpłatnych przejazdów dla uczniów w wieku od 7 do 20 lat będzie obowiązywała w każdym roku szkolnym od 1 września do 30 czerwca następnego roku, z wyłączeniem letnich wakacji.

Nie ma konieczności posiadania biletu do bezpłatnego przejazdu – trzeba mieć tylko ważną legitymację z rumskim adresem zamieszkania. Dzieci do lat 7 będą podróżowały przez cały rok bezpłatnie na terenie całej sieci ZKM Gdynia pod warunkiem udowodnienia wieku dziecka na podstawie dowodu, paszportu lub skróconego aktu urodzenia.

Dzieci do lat 7 granica miast nie obowiązuje.

Szczegółowe wyjaśnienie kwestii wieku:

Ulga dla dzieci do 7 lat obowiązuje do 31 grudnia w roku ukończenia przez dziecko 7 lat. Od 1 stycznia roku następnego dziecko musi posiadać legitymację szkolną, wówczas będzie mogło podróżować bezpłatnie wyłącznie w granicach Rumi.

Ulga dla ucznia do 20 lat obowiązuje do 31 grudnia w roku ukończenia przez ucznia 20 lat. Oznacza to, że osoba urodzona w październiku może bezpłatnie podróżować do granic Rumi w okresie do 31 grudnia danego roku, a od 1 stycznia następnego roku traci te uprawnienia.

Przekraczanie granic miast:

Uczeń mieszkający w Rumi, a dojeżdżający do Redy autobusem obsługiwanym przez ZKM Gdynia, wjeżdżając na teren Redy będzie musiał posiadać ważny bilet. Analogicznie, uczeń mieszkający w Rumi i dojeżdżający do Gdyni, będzie musiał posiadać bilet na terenie Gdyni. W przypadku dojazdu ucznia z Rumi do Gdyni dopuszcza się zakup biletu miesięcznego, obowiązującego od granic Gdyni, ponieważ na terenie Rumi będzie obowiązywała ulga bezpłatnych przejazdów. Dzieci do lat 7 granica miast nie obowiązuje.

Linie pospieszne:

Ulga obowiązuje na wszystkich liniach ZKM Gdynia na terenie Rumi. Oznacza to, że autobusem linii R lub J uczniowie w wieku od 7 do 20 lat mogą dojechać do granic Rumi.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń