Niedziela, 26 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ruszył konkurs plastyczny dla dzieci, temat brzmi: „Spacer po Rumi”


Ruszył konkurs plastyczny dla dzieci, temat brzmi: „Spacer po Rumi”f01.03.2023 r.

Prace konkursowe z minionych lat

Rozpoczęła się szósta edycja projektu edukacyjnego „Rumia oczami dzieci”. Pierwszym etapem, jak co roku, jest indywidualny konkurs plastyczny, w którym mogą uczestniczyć mieszkańcy w wieku do 10 lat. Wybrane przez jury dziecięce prace zostaną zamieszczone w miejskim kalendarzu na 2024 rok, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Temat tegorocznego indywidualnego konkursu plastycznego brzmi: „Spacer po Rumi”. Zadanie skierowane jest do grup przedszkolnych (do 6 lat) oraz uczniów klas I-III i oddziałów przedszkolnych (od 7 do 10 lat). W konkursie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do rumskich placówek oświatowych lub mieszkające w Rumi.

Prace plastyczne, wykonane dowolną techniką w formacie A3, należy przesłać lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi najpóźniej 31 marca. Zwycięzców poznamy w czerwcu tego roku podczas rodzinnego festynu.  

Pobierz regulamin konkursu plastycznego.


Projekt „Rumia oczami dzieci” został zapoczątkowany w 2017 roku z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta, a tak naprawdę do najmłodszych mieszkańców, którzy uczęszczają do tych placówek.

Od początku celem przedsięwzięcia jest budowanie poczucia lokalnej tożsamości, propagowanie wiedzy o mieście i samorządzie gminnym, a także zaangażowanie dzieci oraz młodzieży w życie społeczne małej ojczyzny. Osiągnięcie tych zamierzeń jest możliwe dzięki aktywności miejscowych placówek oświatowych oraz ich wychowanków, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

„Rumia oczami dzieci” na dobre zagościła w świadomości mieszkańców, o czym może świadczyć zainteresowanie projektem. Co roku uczestniczy w nim kilkadziesiąt szkół i przedszkoli, publicznych oraz prywatnych.

Podczas realizowanych w ramach projektu zajęć grupowych setki dzieci poznają miejskie symbole, historię Rumi, podstawowe zasady ekologii czy też sposób funkcjonowania samorządu. Z kolei indywidualni uczestnicy przysyłają swoje prace na dwa konkursy – plastyczny i literacki – polegające na stworzeniu ilustracji lub rymowanki nawiązujących do Rumi. Wytwory dziecięcej wyobraźni można podziwiać w miejskich wydaniach.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń