Piątek, 08 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rząd znosi kolejne ograniczenia – trzeci etap


Rząd znosi kolejne ograniczenia – trzeci etap13.05.2020 r.

Przed nami trzeci (przedostatni) etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Decyzją rządu od poniedziałku 18 maja będzie można korzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji czy kawiarni. Zwiększony zostanie także limit pasażerów w transporcie publicznym. Częściowo zaczną też funkcjonować placówki oświatowe.

Otwarcie salonów kosmetycznych, fryzjerskich oraz restauracji

Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Opieka i edukacja

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

Będzie możliwe również otwarcie schronisk młodzieżowych, ośrodków sportowych czy świetlic środowiskowych.

Od 25 maja możliwe będzie prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas – przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.
Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

Od 1 czerwca możliwe będzie prowadzenie konsultacji w szkołach dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Transport Publiczny

Od 18 maja rząd zwiększa limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Są dwie możliwości dotyczące liczby pasażerów:

 • tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)
 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład – jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

Uroczystości religijne

Od 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m². Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m².

Sport

Od 18 maja zwiększony zostanie limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Od 18 maja umożliwiona zostanie organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2.

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC).

Kultura

Od 18 maja możliwe będzie m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Uczelnie

Od 25 maja rząd chce przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Kontrole na granicy

Przedłużona zostaje kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni (od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku).

Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółowych informacji na temat trzeciego etapu znoszenia obostrzeń można znaleźć na stronie rządowej.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń