Piątek, 01 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Segregacja śmieci wciąż sprawia nam kłopoty


Segregacja śmieci wciąż sprawia nam kłopoty13.10.2020 r.


Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz wieloletnie działania edukacyjne powodują, że segregacja śmieci przebiega w Rumi coraz lepiej. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy zawsze wrzucają odpady do odpowiednio oznaczonych koszy i worków. Poniżej przedstawiamy najczęściej popełniane błędy.

Ilość generowanych przez rumian śmieci rośnie każdego roku. Największe wzrosty dotyczą odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych oraz popiołu. Codziennie do Urzędu Miasta Rumi trafiają raporty dobowe, w których Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wskazuje nieprawidłowości zaobserwowane podczas odbioru odpadów.

Tylko w sierpniu tego roku problem ten dotyczył mieszkańców 95 nieruchomości, gdzie tzw. odpady zielone trafiały do pojemników przeznaczonych na odpady biokuchenne, a w workach na szkło, makulaturę i plastik gromadzone były odpady zmieszane. Najczęściej dzieje się tak w przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie „sprawcy” pozostają anonimowi, stąd też dochodzi do nieprzestrzegania ogólnie przyjętych zasad.

Zgodnie z prawem miasto musi pobierać od mieszkańców takie opłaty, aby ani nie tracić, ani nie zarabiać na obsłudze systemu śmieciowego. Różnica pomiędzy cenami odbioru poszczególnych frakcji odpadów, jak i koszty generowane przez procedurę reklamacyjną, powodują, że nieprawidłowa segregacja kosztuje miasto, a zatem mieszkańców, nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Pracownicy firmy wywozowej starają się edukować rumian, umieszczając na wystawionych przed domami pojemnikach, workach lub odpadach specjalne naklejki z napisem „zła segregacja odpadów”. Oznaczone w ten sposób śmieci nie są odbierane, dopóki nie zostaną prawidłowo posortowane. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie śmieci są gromadzone w większych i ogólnodostępnych pojemnikach, a ustalenie winnego nieprawidłowej selekcji niemal niemożliwe. Dlatego, aby znacząco zredukować generowane w ten sposób straty finansowe, zachęcamy do wystrzegania się najczęściej popełnianych błędów:

  • Trawy nie należy wrzucać do odpadów biokuchennych, jest to tzw. odpad zielony;
  • Zebranych w ogródku owoców nie należy wrzucać do odpadów zielonych, jest to tzw. odpad biokuchenny;
  • Styropianu budowlanego nie należy wrzucać do metali i tworzyw sztucznych, jest to odpad budowlano-rozbiórkowy;
  • Styropianu opakowaniowego nie należy wrzucać do odpadów budowlano-rozbiórkowych, powinien on trafiać do frakcji metali i tworzyw sztucznych;
  • Kartoników po mleku, sokach i napojach, czyli opakowań wielomateriałowych, nie należy wrzucać do makulatury, powinny one trafiać do frakcji metali i tworzyw sztucznych.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń