Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumi – jest plan


Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumi – jest plan14.06.2018 r.


Podczas odbywających się w maju obrad rady miejskiej, z myślą o osobach niepełnosprawnych, podjęto uchwałę zmierzającą do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumi. Potrzebę tę zgłaszał MOPS oraz mieszkańcy.  

Podstawowym celem działalności środowiskowych domów samopomocy jest zapewnienie osobom cierpiącym na upośledzenia umysłowe, zaburzenia psychiczne i wykazującym inne przewlekłe zaburzenia, odpowiedniej opieki oraz wsparcia. Jednostki te przede wszystkim pozwalają zapobiec izolacji i wykluczeniu społecznemu podopiecznych poprzez umożliwienie im usamodzielnienia. Osób zainteresowanych takim wsparciem przybywa, jednak nie ma dla nich miejsca.

Na terenie powiatu wejherowskiego mamy tylko jedną taką jednostkę, jest to Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie, oferujący 15 miejsc. Natomiast zdiagnozowane potrzeby, w samej Rumi, to obecnie 34 osoby wymagające takiego wsparcia, które są chętne do uczestnictwa w zajęciach – wyjaśnia Gabriela Konarzewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie nie jest w stanie przyjąć takiej liczby osób. Mamy kilku mieszkańców, którym udało się tam dostać, ale jest to pobyt tymczasowy. Wkrótce będą musieli ustąpić miejsca kolejnym oczekującym, którzy chcą się aktywizować dodaje.

Jak wynika z danych zgromadzonych przez pracowników socjalnych, liczba osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w Rumi, a zwłaszcza dorosłych z zaburzeniami, jest bardzo duża w stosunku do sąsiednich miast.

Te liczby już są duże, a tendencja jest wzrostowa. Szansę na aktywizację, między innymi poprzez działania kulturalne i oświatowe, daje właśnie środowiskowy dom samopomocy. Niepełnosprawni, którzy znajdą się pod opieką tej jednostki, nie będą skazani na wykluczenie społeczne i zamknięcie w domu. Wręcz przeciwnie, ponieważ będą mogli zdobywać lub podtrzymywać umiejętności niezbędne do usamodzielnienia się – informuje Gabriela Konarzewska.

Po ukończeniu szkoły, edukacji specjalnej, lub 18. roku życia, osoby upośledzone umysłowo mogą uczestniczyć w terapii zajęciowej. Natomiast po jej ukończeniu, jedyną możliwością aktywizacji społecznej jest obecność w środowiskowym domu samopomocy. Na terenie Rumi oraz innych miast powiatu wejherowskiego nie ma innej formy aktywizacji dla tych osób. Między innymi dlatego burmistrz oraz członkowie miejskiej rady wspólnie zdecydowali o stworzeniu placówki, która zapewni niezbędną pomoc i opiekę mieszkańcom Rumi, bez konieczności wyjazdu poza granice miasta. W maju została podjęta uchwała o utworzeniu środowiskowego domu samopomocy na gminnej działce. Planowane jest wybudowanie nowego obiektu, a na to potrzebne są pieniądze.

Gdy tylko pojawiło się światełko w tunelu na pozyskanie niezbędnych środków, podjęliśmy niezbędne działania. Na efekty trzeba będzie jednak trochę poczekać – uzupełnia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Utworzenie i prowadzenie ŚDS-u jest bowiem zadaniem administracji rządowej.

O wysokości dotacji na jego budowę i utrzymanie każdego podopiecznego decyduje, w naszym przypadku, wojewoda pomorski. Te sprawy są w jego rękach – tłumaczy dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zgodnie z rozporządzeniem tworzone są jednostki, mogące zapewnić opiekę od 15 do 60 osobom. Dzięki temu nie tylko udałoby się uchronić kolejnych niepełnosprawnych mieszkańców przed wykluczeniem społecznym, ale i poprawić jakość życia ich opiekunów.

Często ich rodzice czy bliscy muszą zrezygnować z pracy zarobkowej, właśnie na rzecz opieki nad chorymi. Wówczas tracą główne źródło dochodu, wypadają z rynku pracy, nie mogą zapracować na swoją emeryturę i stają się klientami pomocy społecznej – mówi Gabriela Konarzewska. –  Jeżeli przez około osiem godzin dziennie osoba niepełnosprawna będzie mogła przebywać w środowiskowym domu samopomocy, to rodzice czy prawni opiekunowie będą mogli kontynuować zatrudnienie i mieć wytchnienie od całodobowej opieki. Jest to też zgodne z ministerialnym programem „Za życiem” – podkreśla.

Typ Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumi oraz oferowane przez niego usługi będą zależne od potrzeb mieszkańców. Założenia te zostaną oparte na informacjach przekazanych pracownikom przez opiekunów osób korzystających z pomocy pracowników socjalnych oraz na podstawie zgłoszeń od rumian, którzy do tej pory radzili sobie we własnym zakresie.

Takie osoby bądź ich rodzice lub opiekunowie mogą się zgłaszać do nas z chęcią uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez środowiskowy dom samopomocy. Na tej podstawie pracownicy stwierdzą, jaka forma pomocy i jaki typ domu jest najbardziej potrzebny w mieście – tłumaczy dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Mieszkańcy, chcący wskazać potrzeby na konkretne usługi planowanej jednostki, proszeni są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi pod numerami 58 671 05 56 w. 16;  58 671 05 56 w. 16; 58 671 08 36. Z uchwałą można się zapoznać pod tym linkiem.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń