Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku


Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku11.01.2021 r.

Informujemy mieszkańców Rumi, że stawka za wywóz śmieci w 2021 roku nie ulega zmianie. Opłata wynosi 32 zł od osoby za miesiąc. Jest ona jednakowa dla wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas „z urzędu” ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 100 zł od osoby.

W przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowych przez właścicieli budynków jednorodzinnych, mogą oni skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 7 zł miesięcznie od osoby. Chęć skorzystania z powyższego zwolnienia należy zgłosić do Urzędu Miasta Rumi, poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń