Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowa lokalizacja


Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowa lokalizacja04.04.2022 r.

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, za okres do 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Informacje w sprawie wniosku można uzyskać telefonicznie pod numerami: 605 045 417 i 58 679 47 50.

Od 5 kwietnia wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi (Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Abrahama 17) w poniedziałki w godzinach 10:00-17:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-13:00.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń