Sobota, 01 kwietnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Szkoła Podstawowa numer 6 w Rumi świętowała 60-lecie istnienia


Szkoła Podstawowa numer 6 w Rumi świętowała 60-lecie istnieniaf10.12.2020 r.

Szkoła Podstawowa numer 6 w Rumi świętowała 60-lecie istnienia

Rok 2020 to 60. rocznica powstania Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 30 listopada 1960 roku w obecności przedstawicieli ówczesnych władz i społeczeństwa. Przez te lata wiele się zmieniło.

W pierwszym roku naukę w placówce rozpoczęło 640 dzieci. Pierwszym kierownikiem został mianowany Paweł Sędzicki, a jego zastępcą Kazimierz Bielecki. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 15 nauczycieli. W budynku szkolnym mieściło się 15 sal lekcyjnych, w tym gabinet biologiczny, fizyczny, dwie pracownie robót ręcznych i sala gimnastyczna. Przez kolejne lata zwiększała się liczba uczniów i pedagogów.

I tak mijały lata. Szkoła tętniła życiem. Miała swoje lepsze i gorsze dni, których treścią oczywiście były dzieci. Przez rok szkolny 1974/75 funkcję dyrektora szkoły sprawowała wspomniana już Aleksandra Drozdowska. Kolejnymi dyrektorami byli w latach 1975-82 Jerzy Kijak, w roku szkolnym 1982/83 Henryka Paszkiewicz. W latach 1983-86 dyrektorował szkole Wojciech Sikorski, a w latach 1986-92 Edyta Łaszczyk. Od 1992 r. do 1997 r. funkcję dyrektora pełnił Władysław Pleśniar. W roku 1997 wybrana została w drodze konkursu dyrektor Irena Krzemińska. Warto wspomnieć, że szczególnym dniem w historii szkoły stał się 10 maja, który obchodzony jest jako Święto Patrona Szkoły, na pamiątkę nadania jej w roku 1986 imienia Aleksandra Majkowskiego – wielkiego syna ziemi kaszubskiej.

Wraz z upływem czasu zmieniło się otoczenie szkoły. W roku 1992 zaadaptowany został do celów dydaktycznych tzw. "pawilon", a w roku 1999 przejęty budynek szkolny po dawnej SP nr 3 mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej 57. Odbywały się tam zajęcia edukacji wczesnoszkolnej. Rok 1999 to również zmiany rejonizacji naszej szkoły, którą wymusiła na nas ówczesna reforma oświaty. Do obwodu szkoły została włączona część dotychczasowego obwodu SP nr 8. We wrześniu 1999 roku, z inicjatywy dyrektor Ireny Krzemińskiej, utworzono klasy integracyjne. W 2004 roku dzięki staraniom rodziców i samorządu powstała winda dla dzieci niepełnosprawnych uczących się w naszej szkole.

W 2009 roku powstaje szkolny teatr, który z czasem przyjmuje nazwę Teatralna Szóstka i który istnieje po dzień dzisiejszy. W latach 2014-2016 uczniowie „Szóstki” zdobywali wysokie miejsca w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Szkoła „żyje”, a z nią od wielu lat działały i nadal działają z dużymi już tradycjami organizacje uczniowskie, między innymi samorząd szkolny klas młodszych i starszych, liczne koła zainteresowań, w ramach których uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i rozwijają zdolności. Szkoła organizuje wielu projektów oraz  konkursów międzyszkolnych i powiatowych. Efektem pracy pedagogów z dziećmi są liczne laury na olimpiadach, konkursach międzyszkolnych, zawodach sportowych i przeglądach teatralnych.

Oto najważniejsze z nich:

 • Rodzic na 6,
 • Uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
 • Gazetka szkolna „Kleksik”,
 • Koło Krajoznawczo-Turystyczne,
 • Szkolne Koło Ekoturyści,
 • Zespół „Kantele”,
 • Zespół kaszubski „Iskierki”,
 • Teatr szkolny „Teatralna Szóstka”,
 • Festyny szkolne odbywające się we współpracy z Radą Rodziców,
 • Szkolny Klub Wolontariatu „Promyki Nadziei”,
 • Szkolne Koło Caritas,
 • Komitet Społeczny „Żonkile”,
 • Powiatowy Konkurs Ortograficzny Klas III (wcześniej działający jako Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Małego Trójmiasta Kaszubskiego),
 • Międzyszkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Z polszczyzną za pan brat”,
 • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Jednego Autora Zawody Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Koncerty muzyczne Biura Koncertowego MUSICA VIVA w Gdańsku,
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Hej, Kaszuby jak Wy cudne” i wiele innych.

Inicjatywy podejmowane przez szkołę na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami:

 • „Przez ruch do zdrowia” – międzymiastowe zawody lekkiej atletyki dla dzieci niepełnosprawnych pod patronatem burmistrza Rumi. Pierwsza tego typu impreza sportowa odbyły się w listopadzie 2004 r.,
 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (obchodzony 3 grudnia) i Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (obchodzony 2 kwietnia). Podczas tych dni w szkole odbywają się: warsztaty, rozgrywki sportowe, przedstawienia oraz spotkania z wybitnymi osobami niepełnosprawnymi,
 • Coroczna loteria fantowa organizowana przez Szkolny Klub Wolontariatu „Promyki Nadziei”, której dochód przeznaczony jest na cele rehabilitacyjne najbardziej potrzebujących uczniów,
 • Sala Doświadczania Świata – została utworzona w 2017 roku. To niezwykłe pomieszczenie umożliwia dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Obecnie odbywa się w niej terapia integracji sensorycznej,
 • Ścieżka sensoryczna – powstała w obecnym roku szkolnym obok budynku szkoły,
 • Boccia – jest dyscypliną sportu paraolimpijskiego wywodzącą się od włoskiej gry w bule, pozwala na integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, zawodnicy bez względu na swoją sprawność tworzą jedną drużynę. Zajęcia w szkole prowadzone są od 2018 roku,
 • Od 5 lat w naszej szkole organizowany jest także turniej dla klas integracyjnych IV-VI „Unihokej dla Każdego – INTEGRA”. W zawodach mogą brać udział zarówno chłopcy, jak i dziewczęta,

Międzyszkolne konkursy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Techniczny organizowany od 2014 roku,
 • Międzyszkolny Turniej Scrable przeprowadzany od 2019 roku,
 • „Skaczemy z radością” – zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. „Czytanie na dywanie” – akcja czytania bajek  terapeutycznych dzieciom z klas 1-3,
 • Na stronie internetowej szkoły znajduje się zakładka dotycząca integracji, w której można odnaleźć wszystkie informacje dotyczące osób niepełnosprawnych.

Szczególna data w historii „Szóstki” to również 1 września 2012 roku. W tym dniu 815 uczniów przywitało nowy rok szkolny w nowej, rozbudowanej i kolorowej szkole. W roku 2017 po wielu latach pojawiły się ponownie klasy siódme. Reforma oświaty pozwoliła nauczać w systemie funkcjonującym przed powstaniem gimnazjów. Znów mogliśmy uczyć i wychowywać młodzież z klas siódmych i ósmych. 21 czerwca 2017 roku, po dwudziestu latach urzędowania, na emeryturę odchodzi dyrektor Irena Krzemińska, a we wrześniu tego samego roku dyrektorem szkoły zostaje wieloletni jej nauczyciel – Aleksandra Brunat. W roku 2019 odbył się po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty, którego wyniki w sporej części decydują o przyszłości naszych absolwentów.

Teraz żyjemy w roku 2020. Roku, w którym świat się na moment zatrzymał. Szkoła trafiła na dłuższą chwilę do domów uczniów i wspólnie z nimi i rodzicami, staraliśmy się stworzyć jak najlepsze warunki do nauczania zdalnego. Obecnie uczy się w „Szóstce” 901 uczniów, a 131 nauczycieli dba o ich rozwój i edukację. Niepowtarzalna atmosfera Szkoły Podstawowej nr 6 sprawia, że z każdym rokiem przybywa absolwentów w roli nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi, nie tylko naucza, ale stara się w każdym młodym człowieku zobaczyć to, co najlepsze i najpiękniejsze, by kiedyś móc z dumą powiedzieć: „to była moja szkoła”.

Współczesne zdjęcie szkoły Współczesne zdjęcie szkoły Współczesne zdjęcie szkoły Współczesne zdjęcie szkoły Historyczne zdjęcie szkoły Historyczne zdjęcie szkoły Historyczne zdjęcie szkoły Historyczne zdjęcie szkoły Bieżąca działalność szkoły Bieżąca działalność szkoły Bieżąca działalność szkoły Aleksandra Brunat Anna Dybikowska Beata Połomska-Formella Irena Łukaszewicz

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń