Sobota, 02 lipca 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Szóstkę czeka ogromna zmiana – szkoła przejdzie rozbudowę


Szóstkę czeka ogromna zmiana – szkoła przejdzie rozbudowęf26.01.2021 r.

Szóstkę czeka ogromna zmiana – szkoła przejdzie rozbudowę

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi zostanie rozbudowana. W ramach planowanej modernizacji powstanie trzypoziomowe skrzydło, w którym znajdą się m.in. sale lekcyjne, pomieszczenia do rewalidacji, sanitariaty oraz świetlica. Obiekt będzie nowoczesny i energooszczędny, a przez to przyjazny środowisku i dzieciom. Równolegle urząd miasta kontynuuje starania związane z pozyskaniem dofinansowania na budowę przyszkolnej sali gimnastycznej.

Szóstka jest trzecią pod względem liczby uczniów placówką w Rumi. Uczęszcza do niej blisko 900 uczniów, w tym ponad 80 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ostatnia rozbudowa szkoły została zrealizowana w 2012 roku, a od tego czasu potrzeby placówki znacznie przekroczyły obecne możliwości lokalowe.

Decyzja władz miasta o rozbudowie szkoły jest dla nas bardzo dobrą informacją. Szczególnie że zbiegła się z urodzinami szkoły: 60-leciem powstania i 20-leciem funkcjonowania integracji. Jest to najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dostać – mówi Aleksandra Brunat, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. – Poprawa warunków lokalowych rozwiąże wiele codziennych problemów, takich jak dostosowanie planu lekcji do wymogów bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy czy jakość pobytu dzieci w świetlicy. Zwiększy się też komfort prowadzenia zajęć dodatkowych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wielu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Po rozbudowie znacznie większa liczba uczniów będzie mogła korzystać z pozalekcyjnej działalności placówki, na czym zyska cała szkolna społeczność. Bardzo się cieszymy, że nasze marzenia o większej szkole stają się rzeczywistością – dodaje.

Ogłoszenie przetargu, w systemie zaprojektuj i wybuduj, nastąpi w lutym. Natomiast cała inwestycja, której koszt wyniesie około 4 miliony złotych, powinna zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. Pierwsi uczniowie skorzystają z w pełni dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektu prawdopodobnie w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022.

To nie jedyne planowane działania związane z rozbudową Szkoły Podstawowej numer 6. Pozostaje jeszcze ostatni etap, czyli budowa sali gimnastycznej, na którą będziemy się starać zdobyć dotację – zapewnia burmistrz Michał Pasieczny. – Obecnie Szkoła Podstawowa numer 6 posiada jedynie niewielką salkę gimnastyczną, która uniemożliwia przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla ponad 20-osobowych grup. To powoduje, że dzieci regularnie tracą czas na dojazd do hali MOSiR-u, a gmina ponosi spore koszty związane z wynajmem autokarów. To jest duży problem, który rozwiążemy dopiero wtedy, gdy pozyskamy środki na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego – podsumowuje.

Kalendarz wydarzeń