Środa, 17 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Targowisko (PROW)


Targowisko (PROW)02.01.2018 r.

Rumia zdobyła kolejne dofinansowanie unijne. Tym razem z funduszy zewnętrznych renowacji zostanie poddany rynek. Całość inwestycji oszacowano na ponad 1 500 000 złotych, z czego ok. 1 000 000 złotych to suma przyznanych środków europejskich. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło 16 stycznia. Umowę podpisał zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski

Głównym celem modernizacji targowiska jest podniesienie standardu obiektu, a tym samym poprawa jakości świadczonych tam usług i większe zadowolenie kupujących. Projekt zakłada również zwiększenie powierzchni handlowej przeznaczonej do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i produktów spożywczo-ekologicznych. Modernizacja targowiska ma poprawić również warunki sanitarne, komunikację i organizację targu, a także dostęp mieszkańców do świeżych i ekologicznych produktów. Prace ruszą jeszcze w 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 rok.

Inwestycja będzie zrealizowana dzięki pomocy finansowej przeznaczonej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadanie pn.  „Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego „Rëmsczi Rënk – Mój Rynek” w Rumi”.


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń