Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Teleopieka i Klub Seniora – takie są plany


Teleopieka i Klub Seniora – takie są plany06.02.2020 r.


Miasto nie zwalnia tempa w realizacji działań na rzecz seniorów. Plany na rok 2020 są ambitne – zdobycie unijnego dofinansowania na założenie klubu seniora oraz wprowadzenie usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, czyli tzw. teleopiekę.

Społeczeństwo się starzeje

Prognoza zmian struktury wiekowej województwa pomorskiego wskazuje, że około 2050 roku osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowiły 25% społeczeństwa. Podobne tendencje będą się utrzymywały we wszystkich podregionach województwa pomorskiego, w tym również w Rumi. Dane wskazują na konieczność rozwoju różnych form wsparcia i aktywności seniorów.

Dotychczasowe działania

Mając na uwadze prognozy demograficzne, gmina stara się dostosować formy wsparcia seniorów do ich potrzeb. Wprowadzone już przez miasto programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród najstarszych mieszkańców. Są to między innymi:

  • „Pudełko życia” (karta informacyjna o stanie zdrowia seniora, chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach i danych kontaktowych do osób, które należy powiadomić w przypadku przewiezienia pacjenta do szpitala)
  • Rumska Karta Seniora (wydano 4230 kart umożliwiających seniorom zniżki u 66 przedsiębiorców)
  • Aktywny Senior 60+ (z gimnastyki dla seniorów, prowadzonej w CityGym, oraz z zajęć na basenie korzysta ponad 300 osób)
  • Dzień Seniora (koncerty gwiazd takich jak: Halina Frąckowiak, Krystyna Giżowska czy Krzysztof Krawczyk)

Jak pomaga MOPS?

Część zadań na rzecz seniorów wypełnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. Są to usługi opiekuńcze, pomoc opiekuna medycznego, poradnictwo oraz wsparcie finansowe.

W mieście nie brakuje aktywnych seniorów, którzy korzystają z szerokiej oferty kierowanej do nich przez miasto. Jest jednak wielu seniorów, którzy pozostają w domu sami. Staramy się wyłaniać te osoby. Najczęściej trafiamy do nich przez zgłoszenia, na przykład od sąsiadów lub pielęgniarek środowiskowych. Współpracujemy też ze szpitalem, który informuje nas o samotnych seniorach wypisywanych ze szpitala do domu – wyjaśnia Gabriela Konarzewska, dyrektor MOPS-u.

Szczęśliwsi od innych

Dla pełnego rozeznania sytuacji osób starszych starostwo przyjęło Powiatowy Program Wsparcia Osób Starszych na lata 2019-2023. Interesujące jest, iż seniorzy z powiatu wejherowskiego w wybranych aspektach życia – takich jak relacje ze znajomymi, aktualne warunki mieszkaniowe czy osiągnięcia życiowe – deklarują większe zadowolenie niż przeciętny polski senior, przy czym większymi optymistkami są kobiety. Najchętniej wybieraną formą aktywności są zajęcia organizowane przez kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku. Miasto mocno wspiera działalność Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie seniorzy mogą rozwijać swoje pasje.

Rozpoczynamy semestr letni. Zapisy potrwają od 10 do 14 lutego i prowadzone będą w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19, w godzinach 11:00-14:00 – mówi Renata Grzesiak z Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Proponujemy wykłady, warsztaty wokalne, teatralne, plastyczne, gimnastykę, jogę, zajęcia na basenie oraz języki: angielski i hiszpański – zachęca.

Senior zrozumie seniora

W mieście działa również Rumska Rada Seniora, która swoją aktywnością wybija się ponad przeciętną krajową. W jej działalność wpisuję się m.in. organizacja spotkań dla osób starszych z radcą prawnym, przedstawicielem ZUS-u czy policjantami, którzy przypominają, co robić, by nie paść ofiarą oszustów działających tzw. metodą na wnuczka. Ponadto seniorzy w każdy poniedziałek i piątek spotykają się w Miejskim Domu Kultury. Nie inaczej będzie w tym roku.

Chcemy kontynuować to, co udało się dotychczas wprowadzić, czyli basen, gimnastykę czy Dzień Seniora. Inicjatywy te cieszą się dużym zainteresowaniem. Udało nam się zaktywizować seniorów – podkreśla przewodniczący Rumskiej Rady Seniorów Mieczysław Grzenia. – Razem z Wydziałem Spraw Społecznych urzędu miasta chcemy też realizować projekt dotyczący teleopieki – dodaje.

Kolejne działania

Samorząd wraz z Rumską Radą Seniorów chce ubiegać się o unijną dotację na wprowadzenie tzw. teleopieki. Jest to bezpłatna usługa umożliwiająca mieszkańcom całodobowe wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. W sytuacji np. upadku czy zasłabnięcia wciśnięcie „czerwonego przycisku alarmowego” spowoduje zawiadomienie Centrum Operacyjno-Alarmowego.

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez urząd marszałkowski. Projekt ma być skierowany do osób, które przez większość dni pozostają w domu bądź są samotne. Do nich chcemy skierować tę usługę. Dodatkowo chcemy pozyskać środki finansowe na stworzenie klubu seniora – mówi Marietta Grabowska, główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych. – Jeśli uda nam się zdobyć dofinansowanie, to od 1 października tego roku będziemy realizować oba projekty – dodaje.

Wydział Spraw Społecznych zorganizował już spotkanie, które przybliżyło seniorom zagadnienia związane z teleopieką. Aktualnie sprawdzane jest zapotrzebowanie na takie usługi. Mieszkańcy zainteresowani korzystaniem z teleopieki proszeni są o złożenie wypełnionego formularza w urzędzie miasta, w pokoju nr 10 (tel. 58 679 65 39 lub 58 679 65 41), w terminie do 7 lutego.

Zdjęcie ilustracyjne, źródło: fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń