Niedziela, 19 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Termomodernizacja i rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych


Termomodernizacja i rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych01.03.2018 r.


Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z Gdyni zrealizuje na terenie Rumi dwa projekty dotyczące termomodernizacji oraz rozbudowy miejskich sieci ciepłowniczych.

W ramach projektu „Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa” unowocześniony zostanie między innymi ciąg o długości 600 metrów, zlokalizowany w rejonie ulicy Dąbrowskiego. Szacowana wartość inwestycji w części dotyczącej Rumi to około 600 tysięcy złotych.

Zasadniczym celem i oczekiwanym rezultatem projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez gdyński OPEC poprzez ograniczenie strat w trakcie dystrybucji ciepła na sieciach.

Kolejny projekt to „Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia–Rumia na obszar miasta Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia i Reda) celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem z wysokosprawną kogeneracją”, w ramach którego planowana jest rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej pomiędzy Gdynią a Rumią. Będzie to możliwe dzięki budowie odcinka nowoczesnej sieci wzdłuż ul. Kosynierów w Rumi. Ostatecznie dzięki przedsięwzięciu powstać ma ponad kilometrowa sieć z przyłączami na odcinku od Auchan do granicy z Redą oraz 10 węzłów ciepłowniczych.

Inwestycja ta pozwoli na włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, którzy pojawią się wraz z rozbudową przestrzeni mieszkalnej. W pierwszej kolejności zostaną wykonane przyłącza i węzły dla dwóch osiedli: Marine oraz Porto Bianco2.

Zasadniczym celem tego projektu jest umożliwienie zasilenia nowych obiektów, głównie mieszkalnych, w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesna, efektywna produkcja ciepła i prądu). Brak sieci ciepłowniczej, w powiązaniu z intensywnym rozwojem mieszkalnictwa, spowodowałby powstawanie dodatkowych zanieczyszczeń, pochodzących z lokalnych źródeł ciepła. Zamysłem projektu jest więc uniknięcie potencjalnej niskiej emisji. Szacowana wartość przedsięwzięcia to ponad 4 miliony złotych, z czego dofinansowanie wynosi ponad milion złotych.  

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń