Niedziela, 19 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Trwa realizacja kolejnych inwestycji


Trwa realizacja kolejnych inwestycji01.08.2019 r.


Na terenie miasta realizowane są prace związane m.in. z modernizacją placów zabaw, chodników oraz ulic. Poniższe zestawienie przedstawia najbardziej aktualne i znaczące przedsięwzięcia.

Mieszkania komunalne

Trwa budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żwirki i Wigury. Obecnie postępują prace związane z odprowadzeniem wód opadowych, wznoszeniem ścian działowych, rozprowadzaniem instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz tynkowaniem. Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych, a jej koszt to prawie 5,5 miliona złotych. Budowa powinna się zakończyć na początku przyszłego roku.

Modernizacja placu zabaw w parku Żelewskiego

Zakończyły się prace budowlane związane z modernizacją placu zabaw zlokalizowanego w parku przy ulicy Filtrowej. W ramach inwestycji zamontowano m.in. zestaw z piaskownicą, huśtawki, zestaw sprawnościowy, ławki oraz kosze na śmieci.  Wymieniona została również nawierzchnia placu. Obecnie trwa porządkowanie tamtejszej zieleni. Inwestycja została realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja mostku przy przystanku autobusowym (ul. Starowiejska)

Most zlokalizowany w ciągu ulicy Hallera został odnowiony. W ramach inwestycji wykonano remont barierek, przyczółków, konstrukcji nośnej, a także wymieniona została zdegradowana nawierzchnia. Koszt inwestycji to około 130 tysięcy złotych.

Chodniki na ul. Wybickiego i ul. Hallera

Trwają ostatnie prace porządkowe związane z wymianą nawierzchni chodników na dwóch ulicach: Hallera i Wybickiego. Obie inwestycje są realizowane ze środków własnych.

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1

W pierwszej połowie sierpnia powinny się zakończyć prace związane z modernizacją placu zabaw zlokalizowanego na terenie SP nr 1. Z obiektu będzie mogło korzystać jednocześnie 70 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Zamontowane zostaną tam między innymi 3 zjeżdżalnie, trap i ścianka wspinaczkowa. Wymieniona zostanie również nawierzchnia. Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Remont ulicy Filtrowej

Obecnie ruszyły prace związane z wykonaniem zbiorników infiltracyjnych, służących do odprowadzania wody z drogi. Całkowity zakres prac przewiduje budowę systemu odwodnienia, nawierzchni z kostki brukowej, chodników oraz kilkudziesięciu miejsc parkingowych. Poprawi się także estetyka, dzięki zagospodarowaniu okolicznej zieleni. Natomiast wyniesienie tarczy skrzyżowania oraz zastosowanie progu zwalniającego ma spowodować, że ulica będzie bezpieczniejsza. Koszt inwestycji to ponad milion złotych. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu, które udało się pozyskać miastu z kilku źródeł. Są to przede wszystkim unijne pieniądze, ale dołożyły się też firmy deweloperskie oraz mieszkańcy. Wszystkie prace powinny się zakończyć do listopada tego roku. W związku z remontem będą występować utrudnienia w ruchu drogowym.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń