Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Tysiące młodych pstrągów wpłynęło do Zagórskiej Strugi


Tysiące młodych pstrągów wpłynęło do Zagórskiej Strugi09.05.2023 r.


Ponad 14 tysięcy pstrągów potokowych wpłynęło do Zagórskiej Strugi. Jest to efekt kolejnej akcji zarybiania rzeki, realizowanej co roku przez Urząd Miasta Rumi oraz tutejsze koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

Tegoroczne zarybianie odbyło się 9 maja. Około dwucentymetrowe pstrągi potokowe zostały wpuszczone do rzeki w dwóch lokalizacjach: w parku Starowiejskim oraz w pobliżu Piekiełka. Sześciotygodniowy narybek żerujący pochodził z hodowli mieszczącej się przy ulicy Świętego Józefa, będącej jedną z najstarszych w regionie i jedyną znajdującą się na cieku. Dzięki temu wypuszczone na wolność drapieżniki mają ułatwioną aklimatyzację.

Przedstawiciel koła wędkarskiego niosący narybek

Będąca symbolem Rumi rzeka już od 50 lat cyklicznie zyskuje nowych mieszkańców. Przedsięwzięcie z początku było finansowane i realizowane wyłącznie przez Polski Związek Wędkarski, natomiast od 2007 roku około 65% kosztów realizacji przedsięwzięcia pokrywa urząd miasta. Między innymi dzięki tym działaniom jesienią czy latem można dojrzeć w rzece nawet kilkudziesięciocentymetrowe trocie i pstrągi.

Obecność ryb nie jest jednoznaczna z możliwością ich łowienia. W wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, takich jak Zagórska Struga, obowiązują określone regulacje dotyczące ochrony pstrąga potokowego. Osoby dopuszczające się nielegalnego połowu, w zależności od wartości ryb, popełniają wykroczenie lub przestępstwo. Jak informuje zarząd rumskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego, choć straż wędkarska coraz częściej niszczy narzędzia kłusownicze i nie pozwala na używanie nielegalnych przynęt, to presja wędkarska na Zagórskiej Strudze nadal uznawana za stosunkowo niską.

Przedstawiciel koła wędkarskiego wpuszczający narybek do Zagórskiej Strugi

Cieszyć może również ekologiczna kondycja Zagórzanki. Ostatnie badania, jakie przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, wykazywały dobrą jakość wody (II klasę czystości). Przepływająca przez Rumię rzeka charakteryzowała się wówczas dobrym natlenieniem oraz niską zawartością substancji rozpuszczonych, związków azotu czy metali. Eksperci zauważyli również, iż Zagórska Struga odznacza się stabilnym ekosystemem.

Nadal jednak zdarzają się przypadki nielegalnego odprowadzania do Zagórskiej Strugi ścieków czy wód z przydomowych stawów, występują też zabrudzenia pochodzące z prywatnych budów. Mieszkańcy wrzucają również do rzeki skoszoną trawę, często nie wiedząc, że to działanie może mieć szkodliwe skutki. Problem ten dotyczy przede wszystkim Szmelty.


Zagórska Struga to rzeka wypływająca z jeziora Marchowo Zachodnie. W swoim górnym przepływie rynną polodowcową o długości 11 kilometrów przyjmuje kilka niewielkich dopływów z obszaru Pojezierza Kaszubskiego. W Koleczkowie stanowi północną granicę pasma Wzgórz Chwaszczyńskich i wpływa w leśny obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, mijając Piekiełko, Starą Piłę, Szmeltę i Zagórze. W Centrum Rumi rozpoczyna się odcinek ujściowy rzeki prowadzący przez Starą Rumię i Kazimierz. W odległości ok. 1,8 km na północny zachód od Kazimierza rzeka łączy się z Kanałem Łyskim. Stamtąd kieruje się ku ujściu do Zatoki Gdańskiej w okolicy rezerwatu Beka w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Ma około 28 km długości. Rzeka zachowała charakter strumienia górskiego z licznymi meandrami i bystrzycami. W XIX wieku na odcinku między Piekiełkiem a Starą Piłą rzeka była używana do spławiania drewna. Umożliwiał to system śluz do spiętrzania wody.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń