Wtorek, 14 Lipiec 2020

Ulica Filtrowa zmieni się nie do poznania


09.07.2019 r.


Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się remont ulicy Filtrowej. W ramach prac m.in. wyłożona zostanie nawierzchnia z kostki brukowej oraz powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, a z myślą o poprawie bezpieczeństwa zastosowany zostanie próg zwalniający. Inwestycja będzie kosztowała Rumię ponad milion złotych.

Modernizacja ulicy Filtrowej obejmie odcinek gruntowy oraz fragment wyłożony płytami yomb. Zakres prac przewiduje budowę systemu odwodnienia, nawierzchni z kostki brukowej, chodników oraz kilkudziesięciu miejsc parkingowych. Poprawi się także estetyka, dzięki zagospodarowaniu okolicznej zieleni. Natomiast wyniesienie tarczy skrzyżowania oraz zastosowanie progu zwalniającego ma spowodować, że ulica będzie bezpieczniejsza.

Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu, które udało się pozyskać miastu z kilku źródeł. Są to przede wszystkim unijne środki, ale dołożyły się też firmy deweloperskie oraz mieszkańcy, którym bardzo dziękujemy – mówi Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

Łącznie samorząd zdobył na ten cel ponad 600 tysięcy złotych, z czego większość stanowią pieniądze przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rumia jest jedyną gminą w województwie pomorskim, która otrzymała dotację w tym konkursie.

Wykonawcą inwestycji jest firma Abruko, a wszystkie prace powinny się zakończyć do listopada tego roku. W związku z remontem będą występować utrudnienia w ruchu drogowym – wprowadzone zostaną tymczasowe wyłączenia poszczególnych odcinków ulicy. W razie pytań lub wystąpienia nieprzewidzianych trudności mieszkańcy powinni się kontaktować z Wydziałem Inżynierii Miejskiej pod numerem telefonu 58 679 65 43.

Kalendarz wydarzeń