Piątek, 08 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Urząd Miasta w Rumi profilaktycznie zamknięty dla interesantów


Urząd Miasta w Rumi profilaktycznie zamknięty dla interesantów11.03.2020 r.

Aktualizacja 22.04.2020

Załącznik do Zarządzenia Nr 620/120/2020
Burmistrza Miasta Rumi
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

W związku z aktualnymi zagrożeniami, w Urzędzie Miasta Rumi wprowadzone zostają następujące działania organizacyjne mające na celu ograniczenie zagrożenia zarażenia się wirusem COVID-19.

1) wszelkie najpilniejsze sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie (58 679 65 00 oraz 58 679 65 67), drogą elektroniczną (urzad@um.rumia.pl oraz ePUAP https://pz.gov.pl/pz/index) lub w późniejszym terminie,

2) w sprawach niezwłocznych do załatwienia po uprzednim umówieniu się, przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego (58 679 65 21, 58 679 65 22),

3) w holu Biura Obsługi Mieszkańców zostaje ustawiona skrzynka, w której można składać dokumenty bez konieczności kontaktu a urzędnikami,

4) punkt Banku Rumia Spółdzielczego, który zlokalizowany jest na kondygnacji 0 urzędu będzie nieczynny,

5) o ewentualnych zmianach, Urząd Miasta Rumi będzie na bieżąco informować na stronie i facebookowym profilu miasta.

6) do spraw pilnych o których mowa w pkt.1 należą zadania:

 • a) rejestracji stanu cywilnego;
 • b) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • c) pomocy społecznej;
 • d) świadczenia usług komunalnych;
 • e) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
 • f) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

 


 

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że Rząd RP zdecydował o tymczasowym zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i uczelniach. Ponadto profilaktycznie zamknięte zostają wszystkie miejskie jednostki. Do tej pory na terenie województwa pomorskiego nie odnotowano żadnego potwierdzonego zachorowania.

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że od 13 marca do odwołania Urząd Miasta w Rumi profilaktycznie zostaje zamknięty dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

 • Prosimy, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie (58 679 65 00 oraz 58 679 65 67), drogą elektroniczną (urzad@um.rumia.pl oraz Cyfrowy Urząd i ePUAP) lub w późniejszym terminie.  
 • W przypadku rejestracji aktu zgonu, po uprzednim umówieniu się, klientów przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego (58 679 65 21 i 58 679 65 22).
 • W holu Biura Obsługi Mieszkańców została ustawiona skrzynka, w której można składać dokumenty bez konieczności kontaktu z urzędnikami.
 • Punkt Banku Rumia Spółdzielczego, który zlokalizowany jest na kondygnacji 0 urzędu, jest nieczynny.
 • O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować na stronie i facebookowym profilu miasta.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń