Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

W Rumi wciąż przybywa mieszkańców


W Rumi wciąż przybywa mieszkańców08.02.2023 r.


Mimo że w 2022 roku liczba Polaków spadła poniżej 38 milionów, w Rumi odnotowano przyrost mieszkańców. W naszym mieście zawarto także więcej małżeństw i zarejestrowano mniej aktów zgonów niż w roku 2021. Wśród osób zameldowanych nadal najpopularniejszym nazwiskiem jest Kreft. Szczegółowe dane dotyczące miejskiej społeczności można znaleźć w poniższym artykule.

Pod koniec roku 2021 liczba osób zameldowanych w Rumi na pobyt stały i czasowy wynosiła łącznie 46 860. W roku 2022 liczba ta wzrosła do 46 960, a kobiety nadal stanowią większość miejskiej społeczności (52%).  

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przybyło też cudzoziemców, głównie z Ukrainy i Białorusi. Pod koniec 2021 roku w Rumi rezydowało 315 obcokrajowców zameldowanych na pobyt stały i czasowy. Według zeszłorocznych statystyk liczba ta wzrosła do 393.

W 2021 roku 180 par zdecydowało się na zawarcie związku małżeńskiego. Natomiast w roku 2022 liczba zarejestrowanych w Rumi małżeństw, w tym zawieranych poza granicami kraju, zwiększyła się do 208.

Spadek odnotowano w przypadku liczby dzieci urodzonych, zameldowanych na pobyt stały w Rumi. Pod koniec 2021 roku było to 449 urodzeń, a w roku 2022 jedynie 377. Należy przy tym pamiętać, że w Rumi nie ma szpitala, więc co roku bezpośrednio na terenie miasta rodzi się zaledwie kilkoro dzieci.

Niewielki spadek dotyczy także liczby osób zmarłych na terenie Rumi. W roku 2021 wystawiono 400 aktów zgonów, a w roku 2022 było ich 367. Nie są to jednak wyłącznie mieszkańcy miasta.

Względem 2021 roku niewielkie zmiany zaszły również w zestawieniu pięciu najpopularniejszych nazwisk. Z końcem 2022 roku niezmiennie najwięcej mieszkańców nosiło nazwisko Kreft (185). Na drugie miejsce wskoczyli Kowalscy (169), a Wiśniewscy utrzymali się na miejscu trzecim (167). Top 5 zamykają Nowakowie (156) i Lewandowscy (143).

Jeśli chodzi o najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2022 roku, to wśród rumskich dziewczynek były to: Julia, Zuzanna, Maja, Oliwia i Laura, a wśród chłopców: Ignacy, Aleksander, Franciszek, Leon i Michał.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń