Środa, 08 Lipiec 2020

Wejherowo świętowało 370. urodziny


14.01.2020 r.


Dokładnie 370 lat minęło od dnia, w którym Wejherowo otrzymało prawa miejskie. Z tej okazji w poniedziałek 13 stycznia odbyły się uroczyste obchody, podczas których świętowano wydanie przywileju lokacyjnego przez króla Jana Kazimierza w 1650 roku. Wśród świętujących nie zabrakło przedstawicieli Rumi.

Obchody rozpoczęły się od spotkania przedstawicieli lokalnych samorządów i stowarzyszeń w krypcie klasztornej słynnych rodów: Wejherów i Przebendowskich. Oficjalne delegacje złożyły kwiaty na trumnie Jakuba Wejhera i uczestniczyły w mszy świętej, która została odprawiona w kościele pw. św. Anny. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, w asyście orkiestry dętej oraz pocztów sztandarowych, przeszli na plac Jakuba Wejhera, gdzie przemówienie wygłosił prezydent miasta.

Świętowanie kolejnej, 370. już, rocznicy lokacji naszego miasta to czas refleksji nad upływem wieków, ale też możliwość sięgnięcia do historii, z której przecież wynika nasza teraźniejszość i przyszłość – powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Korzystając z dorobku naszych przodków, sami odciskamy ślad naszej działalności dla potomnych. Współczesne Wejherowo to miejsce, w którym można poczuć jego historię. Pieczołowicie rewitalizowane są ważne dla historii miasta obiekty. Jednocześnie miasto harmonijnie i dynamicznie się rozwija. Z każdym rokiem przybywa miejsc, z których możemy być dumni – podkreślił.

Zwieńczeniem uroczystości było składanie kwiatów pod pomnikiem Jakuba Wejhera, w czym uczestniczyły liczne delegacje. W imieniu władz Rumi wieniec złożył wiceburmistrz Piotr Wittbrodt. Symbolicznym zamknięciem ceremonii był wystrzał artyleryjski i salwa honorowa w wykonaniu rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego.

Fot. Powiat Wejherowski


Krótki rys historyczny: 13 stycznia 1650 roku wojewoda malborski Jakub Wejher otrzymał od króla Jana Kazimierza przywilej, na mocy którego Wejherowska Wola została podniesiona do godności miasta, które otrzymało nawę Wejheropolis, czyli Wejherowo. Wejherowo było jedynym w ówczesnych Prusach Królewskich miastem prywatnym i ostatnim osadzonym na prawie chełmińskim, a przywilej określał między innymi uprawnienia samorządu miejskiego oraz sposób wyboru władz Wejherowa. Obywatelem miasta mógł zostać każdy mężczyzna, chrześcijanin, bez względu na narodowość, który z okazji otrzymania tej godności zapłaci 10 złotych polskich. Wszystkim mieszkańcom zapewniono zwolnienie na 30 lat z wszelkich opłat, ciężarów i kontrybucji na rzecz skarbu państwa. Przywilej królewski przyznawał też prawo odbywania w mieście czterech jarmarków dorocznych oraz dwóch jarmarków tygodniowo. Ponadto miasto uzyskało prawo zakładania różnych cechów (prócz piwowarskiego), bractw, stowarzyszeń oraz zgodę na używanie przez władze miasta czerwonego wosku do wyciskania pieczęci. Król ustalił również, że w herbie miasta będzie „biały krzyż rycerzy maltańskich na niebieskim polu, otoczony zielonym wieńcem wawrzynowym. W środku krzyża będzie czerwona róża”.

Kalendarz wydarzeń