Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Wkrótce ruszy remont ulicy Abrahama


Wkrótce ruszy remont ulicy Abrahama19.07.2018 r.


W sierpniu mają się rozpocząć prace związane z poprawą stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na ulicy Abrahama. Umowa na realizację zadania wartego niespełna 650 tysięcy złotych została już podpisana. Wykonawcą jest firma IMPACT.

 Jest to bardzo potrzebna inwestycja, ponieważ ta ulica stanowi objazd dla osób, które mieszkają bliżej torów. W momencie szczytu komunikacyjnego, na ulicy Dąbrowskiego tworzy się zator, dlatego wielu mieszkańców Rumi korzysta właśnie z tej drogi – mówi radny Krzysztof Woźniak, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.

Prace będą polegać m.in. na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni, chodników oraz krawężników. Bezpieczeństwo zwiększy się również, dzięki zastosowaniu progów zwalniających oraz wyniesieniu tarczy skrzyżowania z ulicą Morską.

Przejścia dla pieszych oraz rozwiązania w postaci podwyższenia skrzyżowania i montażu progów zwalniających spowodują, że prędkość przejeżdżających tędy samochodów znacznie się zmniejszy, a jednocześnie zwiększy się bezpieczeństwo – podkreśla przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.

W ramach inwestycji zostanie także wykonany remont mostu nad Zagórską Strugą. Poprawi się stan techniczny kap chodnikowych, barier oraz zabezpieczeń dylatacji.

Zadanie będzie realizowane na około 600-metrowym odcinku, od mostu do ul. Piłsudskiego. Wiąże się to z tymczasowym wyłączeniem z ruchu poszczególnych odcinków ul. Abrahama, o czym mieszkańcy będą na bieżąco informowani.

Wszelkie prace mają się zakończyć w listopadzie tego roku.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń