Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Włącz się w aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji – drugie warsztaty projektowe


Włącz się w aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji – drugie warsztaty projektowe24.05.2024 r.

Pierwsze warsztaty poświęcone rewitalizacji, które odbyły się 14 maja w Stacji Kultura

Włącz się w aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji – weź udział w drugich warsztatach programowo-projektowych z cyklu „Rewitalizacja w naszym mieście”! Rozpoczynamy drugi etap prac nad aktualizacją „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030”, skupiający się na wyznaczeniu celów, kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Warsztaty odbędą się w środę 5 czerwca w godzinach 16:00-19:00 w Klubie Integracji Społecznej „Zagórze” (II piętro przy ul. Sabata 3 w Rumi).

Do udziału w warsztatach, podobnie jak w poprzednich przypadkach, zachęcamy wszystkich mieszkańców Rumi, zwłaszcza związanych z podobszarami rewitalizacji: Towarowa, Zagórze i Stara Rumia 1, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorstw oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Aby wziąć udział w warsztatach, trzeba zgłosić się do dnia 31 maja na adres e-mail: rewitalizacja@rumia.eu.

Warsztaty będą okazją do zapoznania się ze zdiagnozowanymi problemami i potrzebami podobszarów rewitalizacji, w tym również z wypracowanymi w ramach pierwszych warsztatów, które odbyły się 14 maja. Przeprowadzona zostanie też dyskusja dotycząca potencjałów obszaru rewitalizacji. Główną część spotkania wypełni praca warsztatowa nad celami, kierunkami działań oraz przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Wypracowane w trakcie warsztatów elementy będą stanowiły podstawę i wkład do aktualizowanego „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia”.

Zaznaczone kolorami granice obszaru rewitalizacji Rumi

Z granicami obszaru rewitalizacji, na którym będą się skupiały warsztaty można się zapoznać pod linkiem: https://rumia.e-mapa.net?userview=582.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń