Środa, 28 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi


Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi15.03.2022 r.

Źródło: www.gov.pl

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od 24 lutego.

Jeżeli wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Polski nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt będzie rejestrowany po złożeniu wniosku o nadanie numeru PESEL.

Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski następuje na jego wniosek złożony w ciągu maksymalnie 90 dni od przyjazdu.

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście, na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim. W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Małoletni od 12. roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.

Co jest potrzebne, aby dokonać rejestracji pobytu i otrzymać numer PESEL?

  • Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL (wersja w języku ukraińskim, wersja w języku rosyjskim);
  • Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (jak do dowodu osobistego);
  • Dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie tożsamości, a w przypadku osób do 18. roku życia również dokument potwierdzający urodzenie.

Gdzie dokonać rejestracji?

  • Rejestracji pobytu i nadania numeru PESEL można dokonać w Urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, po osobistej lub telefonicznej rezerwacji terminu pod numerem telefonu 58 679 65 77.

W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych przez internet wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany.

Ulotka do druku – pobierz


Якщо громадянин України законно в’їхав на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща, його перебування вважається законним строком на 18 місяців, рахуючи з 24 лютого.

Якщо в’їзд громадянина України на територію Польщі не був зареєстрований під час прикордонного контролю, його перебування буде зареєстровано після подання заяви про надання номера PESEL.

Реєстрація проживання громадянина України на території Польщі здійснюється за заявою, поданою не більше 60 днів з дня прибуття.

Заява про присвоєння номера PESEL громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни подається особисто, письмово з власноручним підписом, заповненим латинським алфавітом. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, опікун, куратор, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною. При подачі заяви повинні бути присутні неповнолітні віком від 12 років.

Що потрібно для реєстрації вашого перебування та отримання номера PESEL?

  • Заповнена заявка на номер PESEL (Українська версія, Русская версия);
  • Одна кольорова фотографія розміром 35 × 45 мм, на якій зображена особа в положенні спереду, без головного убору та темних окулярів, дивиться прямо перед собою, з відкритими очима, незакритим волоссям, з природним виразом обличчя та закритим ротом (як для паспорту);
  • Проїзний документ, карта поляка або інший документ із фотографією, що дозволяє підтвердити вашу особу, а для осіб до 18 років також документ, що підтверджує народження.

Де зареєструватися

  • Зареєструвати своє перебування та присвоїти номер PESEL можна в Ратуші Румії, вул. Sobieskiego 7, після запису на прийом по телефону, телефонуйте 58 679 65 77 або 58 679 65 28.

Для полегшення доступу до державних послуг через Інтернет, поряд із присвоєнням номера PESEL, громадяни України можуть отримати електронний підпис.

Завантажте флаєр

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń