Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Wprowadzamy tymczasowe dojście do stacji SKM Janowo


Wprowadzamy tymczasowe dojście do stacji SKM Janowo26.06.2020 r.


W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu budowy tunelu pod stacją SKM Janowo oraz torami kolejowymi, w poniedziałek 29 czerwca zostanie wprowadzona zmiana organizacji w dojściu pieszych do przystanku. Ścieżka zostanie wygrodzona na terenie budowy. Więcej szczegółowych informacji poniżej.

W związku z przystąpieniem przez wykonawcę – Budimex S.A. – do kolejnego etapu robót związanych z budową tunelu pod torami kolejowymi i przystankiem SKM Rumia Janowo, zostały wprowadzone utrudnienia w ruchu na ul. Jana III Sobieskiego.

  • Pierwszy etap robót budowlanych zakłada budowę dojazdu do tunelu – budowę murów oporowych – oraz parkingu przy ul. Polnej. W związku z tymi pracami zostały wprowadzone utrudnienia w dojściu pieszych do przystanku SKM Janowo. Dojście zostało wyznaczone przez teren budowy. Pierwszy etap prac potrwa od początku lipca do końca wakacji.
  • Drugi etap robót budowlanych zakłada kontynuację prac związanych z budową tunelu. Rozpoczną się również prace związane z budową skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego/Gdańskiej/Polnej. W tym etapie będą wykonywane prace  związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną. Ul. Jana III Sobieskiego zostanie zawężona do jednego pasa w obu kierunkach. Zostanie zamknięty wylot z ul. Polnej i zjazd do restauracji „Zochlina”, dojazd będzie się odbywał przez ul. Robotniczą – Garbarską – Polną. Planuje się, że ta faza utrudnień w ruchu kołowym i pieszym będzie trwała od września do końca października 2020.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 ze zmianami).

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń