Środa, 15 Lipiec 2020

Wprowadzamy tymczasowe dojście do stacji SKM Janowo


26.06.2020 r.


W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu budowy tunelu pod stacją SKM Janowo oraz torami kolejowymi, w poniedziałek 29 czerwca zostanie wprowadzona zmiana organizacji w dojściu pieszych do przystanku. Ścieżka zostanie wygrodzona na terenie budowy. Więcej szczegółowych informacji poniżej.

W związku z przystąpieniem przez wykonawcę – Budimex S.A. – do kolejnego etapu robót związanych z budową tunelu pod torami kolejowymi i przystankiem SKM Rumia Janowo, zostały wprowadzone utrudnienia w ruchu na ul. Jana III Sobieskiego.

  • Pierwszy etap robót budowlanych zakłada budowę dojazdu do tunelu – budowę murów oporowych – oraz parkingu przy ul. Polnej. W związku z tymi pracami zostały wprowadzone utrudnienia w dojściu pieszych do przystanku SKM Janowo. Dojście zostało wyznaczone przez teren budowy. Pierwszy etap prac potrwa od początku lipca do końca wakacji.
  • Drugi etap robót budowlanych zakłada kontynuację prac związanych z budową tunelu. Rozpoczną się również prace związane z budową skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego/Gdańskiej/Polnej. W tym etapie będą wykonywane prace  związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną. Ul. Jana III Sobieskiego zostanie zawężona do jednego pasa w obu kierunkach. Zostanie zamknięty wylot z ul. Polnej i zjazd do restauracji „Zochlina”, dojazd będzie się odbywał przez ul. Robotniczą – Garbarską – Polną. Planuje się, że ta faza utrudnień w ruchu kołowym i pieszym będzie trwała od września do końca października 2020.
Kalendarz wydarzeń