Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Za nami drugie warsztaty z cyklu „Rewitalizacja w naszym mieście”


Za nami drugie warsztaty z cyklu „Rewitalizacja w naszym mieście”11.06.2024 r.

Uczestnicy warsztatów

W Klubie Integracji Społecznej „Zagórze” 5 czerwca odbyły się warsztaty programowo-projektowe z cyklu „Rewitalizacja w naszym mieście”. Były to drugie z organizowanych w ostatnim czasie spotkań partycypacyjnych poświęconych pracy nad aktualizacją „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030”.

Warsztaty były kontynuacją prac, które na pierwszym spotkaniu obejmowały diagnozę problemów i potrzeb poszczególnych podobszarów rewitalizacji, czyli: Towarowa, Zagórze i Stara Rumia 1. W trakcie spotkania skupiono się na określeniu potencjału podobszarów rewitalizacji, a następnie na sformułowaniu pomysłów na działania i projekty niwelujące zjawiska kryzysowe. Uczestnicy podjęli się również oceny propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powstały w rezultacie pierwszych warsztatów edukacyjno-diagnostycznych.

Prace były prowadzone w grupach poświęconych poszczególnym podobszarom. W warsztatach uczestniczyły 24 osoby, w tym mieszkańcy podobszarów rewitalizacji przedstawiciele Rady Miejskiej Rumi, Komitetu Rewitalizacji i Zespołu ds. rewitalizacji oraz organizacji pozarządowych.

Podobnie jak poprzednie wydarzenie, warsztaty miały formułę otwartą i były skierowane do mieszkańców miasta, zwłaszcza związanych z podobszarami rewitalizacji: Towarowa, Zagórze i Stara Rumia 1, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorstw oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń