Piątek, 08 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zbliża się remont ulicy Abrahama w Rumi


Zbliża się remont ulicy Abrahama w Rumi06.09.2023 r.

Odcinek ulicy, który zostanie zmodernizowany

W najbliższych dniach rozpocznie się modernizacja ulicy Abrahama – na odcinku od ulicy Starowiejskiej do mostku nad Zagórską Strugą – polegająca na wymianie asfaltowej nawierzchni na betonową kostkę. Realizacja robót drogowych będzie się wiązać z tymczasowymi zmianami organizacji ruchu. Zakończenie prac planowane jest na październik tego roku.

Koszt inwestycji to ponad 500 tysięcy złotych, a podmiotem odpowiedzialnym za jej wykonanie jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Zadanie jest finansowane w całości ze środków własnych gminy. Modernizacja ulicy wiąże się z koniecznością wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na okresowe oznakowanie.

Dołożymy wszelkich starań, aby uciążliwości związane z przebiegiem tej inwestycji były możliwie najmniejsze. Za utrudnienia bardzo przepraszamy – mówi Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi.

W razie pytań lub wystąpienia nieprzewidzianych trudności prosimy o kontakt z Piotrem Ślusarskim, kierownikiem Referatu Inwestycji Drogowych, pod numerem: 58 679 65 43 lub adresem mailowym: p.slusarski@um.rumia.pl.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń