Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – czerwiec 2023


Zestawienie miejskich inwestycji – czerwiec 202306.07.2023 r.

W ostatnich tygodniach postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z transportem, rekreacją, sportem, pomocą społeczną i kulturą. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

Budowa nowoczesnego budynku społecznego dla seniorów

Ruszyły prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu i ogrodzeniu terenu budowy. Wkrótce rozpoczną się roboty budowlane.

Dzięki wygranej Rumi w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na gminnej działce zlokalizowanej w obrębie ulic Reja, Nałkowskiej i Sędzickiego powstanie budynek komunalny realizowany w technologii przyszłości. W obiekcie wyposażonym między innymi w panele fotowoltaiczne oraz oczyszczalnię ścieków, zgodnie z rządowym programem, znajdzie się 28 mieszkań w pełni dostosowanych do potrzeb seniorów.

Koszt budowy pokryje NCBR, gmina w ramach wkładu własnego zapewni działkę oraz sfinansuje budowę chodników, miejsc parkingowych oraz realizację zorganizowanej zieleni.

Inwestycja powinna zostać oddana do użytkowania jeszcze w tym roku.

Rewitalizacja Góry Markowca

Trwa montaż oświetlenia oraz monitoringu. Równocześnie realizowane są prace wykończeniowe.

Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na lato tego roku.

Wartość całej rewitalizacji Zagórza i Góry Markowca to ponad 28 mln zł, z czego blisko 13 mln zł, uwzględniając działania społeczne, stanowi zdobyte przez urząd unijne dofinansowanie.

Rewitalizacja schronu na Górze Markowca

Wnętrze schronu zostało oczyszczone, wykonany został okop ziemny i rów dobiegowy. Trwa montaż oświetlenia.

Inwestycja realizowana z Budżetu Obywatelskiego.

Budowa węzła integracyjnego Centrum

Trwają ostatnie prace związane z inwestycją. Dobiega końca montaż oznakowania pionowego, wiat autobusowych, śmietników, wiat i stojaków rowerowych, a także malowanie oznakowania poziomego.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło niemal 4,6 mln zł.

Modernizacja układu drogowego przy ulicy Księdza Lucjana Gierosa

Trwa remont nawierzchni jezdni oraz parkingów w okolicy budynku numer 5. W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z montażem odpływów wód deszczowych. Wszelkie roboty budowlane w rejonie ulicy Gierosa powinny się zakończyć do połowy lipca.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Koszt tego przedsięwzięcia pokrywany jest wyłącznie ze środków własnych gminy.

Remont ulicy Torowej

Zakończyła się wymiana wodociągu, wykonawca przystąpił do remontu kolektora kanalizacji deszczowej,  następnie na ulicy ułożona zostanie betonowa kostka.

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego „COM” przy Placu Kaszubskim

Trwają odbiory techniczne, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie wnętrza obiektu.

Po zakończeniu wszystkich prac powstanie dom dla 23 dorosłych rumian ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obszerny parking ma służyć nie tylko mieszkańcom centrum, ale i osobom korzystającym z usług bądź robiącym zakupy na Placu Kaszubskim.

Łączna wartość zadania to ponad 5 mln zł. Na realizację inwestycji miasto zdobyło dofinansowanie w wysokości 2,8 mln zł.

Nowe oblicze osiedla przy ulicy Reja

Trwają prace związane z wykonaniem pokrycia dachowego obu budynków, wykonawca rozpoczął także układanie instalacji elektrycznych.

W ramach inwestycji powstaną dwa komunalne bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni, w tym ogrodów deszczowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

Modernizacja boiska przy ulicy Stoczniowców

Rusza modernizacja orlika polegająca na przebudowie nawierzchni boiska. Prace potrwają kilka tygodni.

Koszt inwestycji to ok. 415 tys. zł.

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej
nr 4

Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, obecnie ustalane są warunki techniczne dotyczące różnych branż.

Inwestycja zakłada budowę ogólnodostępnego parkingu przy skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Bydgoskiej. Obiekt ma przede wszystkim ułatwić rodzicom parkowanie podczas dowożenia oraz odbierania dzieci ze szkoły, a także zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie.

Budowa tężni solankowej przy ulicy Różanej

Drugi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny względem kwoty przewidzianej w budżecie miasta na realizację tego zamówienia. Ogłoszono kolejny przetarg.

Inwestycja zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi, a także modernizację boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy ulicy 1 Maja.

Budowa „Park 4 Bike” przy Szkole Podstawowej nr 1

Miasto uzyskało pozwolenie na budowę. Trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu.

Celem inwestycji jest stworzenie zadaszonego, monitorowanego, oświetlonego parkingu rowerowego przy ulicy Kościelnej, tuż obok miejskiego targowiska.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7

W ramach inwestycji powstanie plac zabaw wyposażony w kilka urządzeń. Zamontowane zostaną także ławki oraz kosze na śmieci. Prace powinny się zakończyć w III kwartale tego roku.

Celem przedsięwzięcia jest budowa ogólnodostępnego, bezpiecznego, funkcjonalnego i nowoczesnego placu zabaw, który pomoże w rozwoju psychoruchowym dzieci.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń