Wtorek, 17 maja 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – grudzień 2021


Zestawienie miejskich inwestycji – grudzień 2021f07.01.2022 r.

Budowa ciągu spacerowego wzdłuż ul. Dębogórskiej

Teren został wstępnie wyrównany, a nadmiar ziemi usunięty. Wytoczony został przebieg ścieżki, trwa jej wypełnianie. Zostanie ona uzupełniona mineralnym kruszywem, dzięki czemu będzie przepuszczalna, a tym samym ekologiczna.

Rozpoczęły się również prace związane z przygotowaniem rabat i nasadzeniami roślin – łącznie przybędzie ich ponad 10 tys. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2022 r.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Budowa węzła integracyjnego przy stacji kolejowej w Rumi (ul. Starowiejska)

Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. W ramach inwestycji planuje się m.in. przebudowę ronda im. hm. A. Voigta (przy Castoramie), budowę drogi rowerowej na odcinku od dworca do ul. Abrahama, modernizację pętli autobusowej, wymianę wiat autobusowych, budowę parkingu przy ul. Towarowej, montaż elementów małej architektury oraz urządzenie terenów zielonych.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym.

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Rozstrzygnięto przetarg, który wyłonił wykonawcę – konsorcjum Ekoinbud. Została zawarta umowa na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę.

Inwestycja zakłada budowę domu dla dorosłych rumian ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W nowo utworzonym obiekcie będą do dyspozycji 23 miejsca, w tym 8 pobytu całodobowego oraz 15 pobytu dziennego. W budynku znajdzie się m.in. jadalnia, sala warsztatowa, pokój wyciszenia, gabinet psychologa oraz pokoje 1- i 2-osobowe. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6

W drugiej połowie listopada wykonawca otrzymał pozwolenie na budowę i rozpoczął prace przygotowawcze – ustawione zostało zaplecze budowy oraz wygrodzono
teren pod inwestycję.

W ramach planowanej modernizacji powstanie trzypoziomowe skrzydło, w którym znajdą się m.in. sale lekcyjne, pomieszczenia do rewalidacji, sanitariaty oraz świetlica. Obiekt będzie nowoczesny i energooszczędny, a przez to przyjazny środowisku i dzieciom.

Rewitalizacja Góry Markowca

Kontynuowane są prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej wieży widokowej. Postępuje również budowa schodów podestowych i terenowych.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym.

Rewitalizacja osiedla Zagórze

Na osiedlu wykonano już boisko wielofunkcyjne. Postępuje montaż elementów małej architektury, m.in. wiaty na pranie, ławek oraz koszy na śmieci. Trwają też prace związane z budową chodnika i ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Sabata i Szkolnej oraz ul. Sabata z Młyńską.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym.

Układ drogowy na Górze Markowca

W ramach inwestycji powstał około 240-metrowy odcinek drogi od ul. Podgórnej w kierunku szczytu góry. Trwają odbiory.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym.

Budowa ul. Harcerskiej i fragmentu ul. Skarpowej

Zakres robót obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej, układu drogowego i oświetlenia. Koszt inwestycji to blisko 2 mln zł.

Ze względu na warunki atmosferyczne prace będą kontynuowane w 2022 r. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec przyszłego roku.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym.

Budowa ul. Katowickiej

Trwają odbiory. W ramach inwestycji powstał nowy ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa oraz przebudowana została sieć gazowa.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym.

Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Batorego

Zakończono prace brukarskie związane z wyniesieniem skrzyżowania ul. Batorego i Źródlanej. Do wykonania pozostało zamontowanie doświetlenia przejścia dla pieszych.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym.

Kalendarz wydarzeń