Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – grudzień 2022


Zestawienie miejskich inwestycji – grudzień 202205.01.2023 r.

Rewitalizacja Góry Markowca

W ostatnich tygodniach postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z pomocą społeczną, rekreacją, transportem i ekologią. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

 

Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Reja

W budynku A2 zakończono murowanie ścian oraz zazbrojono i zabetonowano strop. W budynku B zakończono murowanie ścian.

Zgodnie z projektem w ramach inwestycji powstaną dwa bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni, w tym ogrodów deszczowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

 

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy placu Kaszubskim

Wykonawca zakończył wznoszenie konstrukcji ścian budynku. Trwają prace związane z poszyciem dachu, elewacją obiektu, wykończeniem ścian oraz montażem instalacji wewnętrznej. Wszystkie działania mają się zakończyć w kwietniu 2023 r.

W ramach inwestycji powstanie dom dla 23 mieszkańców, w tym 8 pobytu całodobowego oraz 15 pobytu dziennego. Budynek będzie przeznaczony dla dorosłych rumian za znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Łączna wartość zadania to ponad 5 mln zł. Na realizację całej inwestycji miasto zdobyło dotację w wysokości 2,8 mln zł.

 

Rewitalizacja Góry Markowca

Wykonawca prowadzi prace związane z budową konstrukcji stalowej wieży widokowej oraz ścianki wspinaczkowej.

Już na wiosnę będziemy mogli zobaczyć nowe oblicze Góry Markowca. Bardzo się cieszę, że powstanie ogólnodostępny teren rekreacyjny, spełnia się kolejne marzenie mieszkańców Rumi. Miłośnicy historii także będą usatysfakcjonowani, bo zamontowane zostaną tablice edukacyjno-informacyjne oraz odrestaurowany zostanie schron. Chciałbym również uspokoić wszystkich mieszkańców i zapewnić, że na tym terenie zamontowany zostanie monitoring – mówi radny dzielnicy Tomasz Urbaniak-Dzienisz.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło przeszło 2,3 mln zł.

 

Budowa Biblioteki Kaszubskiej

Zakończyły się prace związane z budową schodów zewnętrznych do biblioteki. Na ukończeniu są prowadzone w środku roboty malarskie, posadzkarskie i okładzinowe. Trwa montaż armatury sanitarnej.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło blisko 1,5 mln zł.

 

Budowa węzła integracyjnego Centrum

Trwa budowa ronda przy Castoramie, chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, a także ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Starowiejskiej (do ul. Abrahama). Przebudowywany jest również układ drogowy będący w bezpośrednim rejonie dworca kolejowego.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło niemal 4,6 mln zł.

 

Modernizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym

Trwają prace związane z budową nawierzchni drogi i parkingu na ul. Górniczej oraz stworzeniem zatoki i pętli autobusowej.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło ponad 1,1 mln zł.

 

Budowa nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Trwają prace związane z wykonaniem pierwszego etapu dokumentacji, czyli koncepcji obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. Prawdopodobnie w czerwcu urząd miasta uzyska pozwolenie na budowę.

Sprawy z zakresu usług społecznych i wypłat świadczeń w końcu będzie można załatwić w jednym miejscu. Utworzymy specjalne stanowisko do pierwszego kontaktu. Zapewnione zostaną pokoje do rozmów indywidualnych, pomieszczenia do pracy z rodziną, poczekalnia, kącik zabaw dla dzieci. Pracownicy będą bardziej dyspozycyjni, ponieważ nie będzie już konieczności przemieszczania się między filiami, a tym samym poprawi się organizacja pracy oraz nasza efektywność. Warunki obsługi klientów znacząco się poprawią. Będzie komfortowo i bezpiecznie – zapewnia Gabriela Konarzewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

 

Adaptacja terenu przy ul. Katowickiej

W ramach przedsięwzięcia powstała m.in. ścieżka spacerowa, ogrodzenie, posadzono blisko 700 roślin, zainstalowano tablice edukacyjne, zamontowano system nawodnienia, ławki, stoły, stojaki na rowery oraz kosze na odpady umożliwiające ich segregację.

Teren zostanie udostępniony mieszkańcom na wiosnę. Do tego czasu obiekt pozostanie zamknięty, aby wytyczone ścieżki mogły ulec naturalnemu utwardzeniu.

Dodatkowo w pierwszej połowie roku wymieniony zostanie chodnik prowadzący do ogródka, pojawi się również oświetlenie.

Obszar, na którym jeszcze do niedawna stał niszczejący prywatny pustostan, zmienił się w ogólnodostępny plac edukacyjno-rekreacyjny. Jest to kolejna inwestycja, której celem jest nie tylko poprawa estetyki w przestrzeni publicznej, ale i zwiększenie powierzchni terenów zieleni. Proces pozyskania i uporządkowania tej działki był bardzo praco- i czasochłonny, ale zasada „nigdy się nie poddawaj” doprowadziła nas do sukcesu – podkreśla Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw inwestycji.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń