Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – lipiec 2023


Zestawienie miejskich inwestycji – lipiec 202307.08.2023 r.

W ostatnich tygodniach postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z transportem, sportem, pomocą społeczną i kulturą. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

Budowa nowoczesnego budynku społecznego dla seniorów

Teren został przekazany wykonawcy, trwają prace ziemne oraz montaż instalacji podposadzkowych.

Dzięki wygranej Rumi w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na gminnej działce zlokalizowanej w obrębie ul. Reja, Nałkowskiej i Sędzickiego powstanie budynek komunalny realizowany w technologii przyszłości. W obiekcie wyposażonym między innymi w panele fotowoltaiczne oraz oczyszczalnię ścieków, zgodnie z rządowym programem, znajdzie się 28 mieszkań w pełni dostosowanych do potrzeb seniorów.

Koszt budowy pokryje NCBR, gmina w ramach wkładu własnego zapewni działkę oraz sfinansuje budowę chodników, miejsc parkingowych oraz realizację zorganizowanej zieleni.

Inwestycja powinna zostać oddana do użytkowania jeszcze w tym roku.
 

Rewitalizacja Góry Markowca

Trwa montaż tablic informacyjnych, oświetlenia oraz elementów małej architektury. 

Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na lato tego roku.

Wartość całej rewitalizacji Zagórza i Góry Markowca to ponad 28 mln zł, z czego blisko 13 mln zł, uwzględniając działania społeczne, stanowi zdobyte przez urząd unijne dofinansowanie.
 

Nowe oblicze osiedla przy ul. Reja

Zakończył się montaż stolarki okiennej w budynku A2, trwa montaż stolarki okiennej w budynku B.

W ramach inwestycji powstaną dwa komunalne bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni, w tym ogrodów deszczowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.
 

Budowa węzła integracyjnego Centrum 

Trwa procedura odbiorowa.

W ramach inwestycji m.in. nastąpiła przebudowa ronda przy Castoramie, powstała droga rowerowa na odcinku od dworca do ul. Abrahama, zmodernizowana została pętla autobusowa i parking przy ul. Towarowej, pojawiły się też elementy małej architektury i urządzony został teren zielony. 

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło niemal 4,6 mln zł.
 

Modernizacja układu drogowego przy ul. Ks. Lucjana Gierosa 

Na ul. Ks. Lucjana Gierosa trwa montaż oznakowania oraz słupków blokujących, pozostałe prace zostały zakończone.

Na ul. Morskiej prace zaczną się prawdopodobnie w połowie sierpnia. Na terenach należących do gminy wymieniona zostanie wykonana z trylinki nawierzchnia drogowa.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Koszt tego przedsięwzięcia pokrywany jest wyłącznie ze środków własnych gminy.
 

Remont ul. Torowej 


 Wykonawca rozpoczął układanie kostki na jezdni.
 

Modernizacja boiska przy ul. Stoczniowców

Zakończyła się modernizacja orlika polegająca na przebudowie nawierzchni boiska. 

Obiekt został oddany do użytkowania.
 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7


Umowa z wykonawcą została podpisania. 

W ramach inwestycji powstanie plac zabaw wyposażony w kilka urządzeń, zamontowane zostaną także ławki oraz kosze na śmieci. Prace zakończą się w tym roku.

Celem przedsięwzięcia jest budowa ogólnodostępnego, bezpiecznego, funkcjonalnego i nowoczesnego placu zabaw, który pomoże w rozwoju psychoruchowym dzieci.
 
 
 
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń