Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – listopad 2022


Zestawienie miejskich inwestycji – listopad 202205.12.2022 r.

Rewitalizacja Góry Markowca, jedna z realizowanych przez miasto inwestycji

W ostatnich tygodniach postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z rekreacją, transportem, edukacją, ekologią czy pomocą społeczną. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć poniżej.

Zakup mieszkań chronionych

Do końca roku Rumia zakupi dwa mieszkania wykończone pod klucz, w których będzie mogło zamieszkać łącznie 7 osób z niepełnosprawnościami. Lokale zostaną wyposażone w zabudowy, meble, urządzenia i niezbędne do codziennego funkcjonowania sprzęty.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Łączna wartość zadania to ponad 1,3 mln zł. Miastu udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie w wysokości prawie 1,1 mln zł.

Montaż inteligentnych śmietników

Prace zostały zakończone. Zorganizowano spotkania informacyjne z mieszkańcami, podczas których przedstawiona została instrukcja obsługi urządzeń oraz omówiono zagrożenia wynikające z ewentualnego braku poprawy segregacji odpadów. W grudniu inteligentne śmietniki mają zacząć funkcjonować.

W ramach pilotażowej inwestycji na terenie miasta zainstalowano sześć tak zwanych gniazd z inteligentnymi pojemnikami. Pięć gniazd stanęło przy budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Janowo”, a jedno przy budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez miasto. System pozwoli przypisać ilość i rodzaj generowanych odpadów do konkretnego lokalu. Objęci programem mieszkańcy otrzymali komplet spersonalizowanych naklejek z kodami kreskowymi odpowiednimi dla każdego mieszkania i rodzaju odpadów.

Program pozwoli na bieżąco kontrolować masę wytwarzanych odpadów z podziałem na frakcję, ale i zlikwiduje anonimowość oraz zbiorową odpowiedzialność, przez co zmotywuje rumian do segregacji odpadów.

Koszt inwestycji to blisko 5,4 mln zł. Miasto zdobyło na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4,75 mln zł.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze

Dobiega końca realizacja prac związanych z wyniesieniem dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Ceynowy i Piłsudskiego oraz montażem dwóch progów zwalniających na ul. Topolowej.

Łączny koszt tych inwestycji zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to niespełna 36,5 tys. zł.

Budowa węzła integracyjnego Centrum

Zakończono roboty sieciowe związane z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ronda. Trwa przebudowa ronda przy Castoramie, chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, a także budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Starowiejskiej (do ul. Abrahama).

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło blisko 4,6 mln zł.

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy placu Kaszubskim

Wykonawca zakończył prace fundamentowe i przystąpił do montażu ścian. W ramach inwestycji powstanie dom dla 23 mieszkańców, w tym 8 pobytu całodobowego oraz 15 pobytu dziennego. Budynek będzie przeznaczony dla dorosłych rumian ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby korzystające z programu, oprócz profesjonalnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych oraz kompetencji społecznych, otrzymają również możliwość spróbowania samodzielnego życia. Centrum ma stanowić innowacyjną formę pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Obiekt będzie się składać między innymi z sal do zajęć, kuchni, szatni, łazienek, pokoi 1- i 2-osobowych oraz pomieszczeń dla personelu. Dodatkowo przy budynku powstanie duży i ogólnodostępny parking przekraczający potrzeby osób przebywających w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, który będzie służył mieszkańcom robiącym zakupy na placu Kaszubskim. Łączna wartość zadania to ponad 5 mln zł. Na realizację całej inwestycji miasto zdobyło dotację w wysokości 2,8 mln zł.

Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Reja

Zakończono prace związane z wykonaniem kondygnacji podziemnej budynków oraz izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. W budynku A2 wykonano podposadzkową instalację kanalizacji sanitarnej, aktualnie murowane są ściany parteru, natomiast w budynku B przystąpiono do wykonywania podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz murowania ścian parteru.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

Rewitalizacja Góry Markowca

Wykonawca prowadzi prace związane z budową podkonstrukcji ścianki wspinaczkowej oraz montażem elementów małej architektury. Ze względu na zlecenie przez urząd miasta wykonania dodatkowych robót termin realizacji inwestycji został przedłużony do wiosny 2023 roku.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło przeszło 2,3 mln zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego

Zakończyły się prace budowlane, wkrótce ma zostać wydane pozwolenie na użytkowanie nowego skrzydła szkoły.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło ponad 7,9 mln zł.

Modernizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym

Zakończono roboty sieciowe. Trwają prace związane z budową nawierzchni parkingu oraz zatoki i pętli autobusowej.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło ponad 1,1 mln zł.

Budowa Biblioteki Kaszubskiej

Trwają prace wykończeniowe, w tym malowanie i układanie płytek ceramicznych.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło blisko 1,5 mln zł.

Adaptacja terenu przy ul. Katowickiej

Obszar, na którym do niedawna stał niszczejący prywatny pustostan, stopniowo zmienia się w ogólnodostępny plac edukacyjno-rekreacyjny. Jest to kolejna inwestycja, której celem jest zwiększanie terenów zieleni w przestrzeni publicznej. Wyłoniony w miejskim przetargu wykonawca wyznaczył już obszar pod rabaty oraz wytyczył ścieżki piesze. Obecnie realizowane są roboty ziemne.

Następny etap prac będzie związany z nasadzeniem setek roślin, stworzeniem ogródka przeznaczonego do kształcenia dzieci w zakresie segregacji odpadów oraz montażem plansz edukacyjnych, ławek, stołów i stojaków na rowery. Wykonane zostanie również ogrodzenie oraz oświetlenie.

Wszystkie prace przy ul. Katowickiej mają się zakończyć w drugiej połowie grudnia tego roku.

Budowa nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu nowej siedziby MOPS-u i podpisano umowę z wykonawcą – spółką TBi ARCHiTEKCi z Gdańska. Trwają prace nad wykonaniem pierwszego etapu dokumentacji, czyli koncepcji obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Szacowany termin przygotowania pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwoleń na budowę to czerwiec 2023 roku.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń