Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – luty 2023


Zestawienie miejskich inwestycji – luty 202302.03.2023 r.

Budowa węzła Centrum przy dworcu w Rumi

W ostatnich tygodniach postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z edukacją, pomocą społeczną, rekreacją, kulturą czy transportem. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

Zagospodarowanie centrum miasta wraz z budową nowego urzędu

Sześć firm jest zainteresowanych zagospodarowaniem centrum miasta i zbudowaniem nowego urzędu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W styczniu zakończyła się piąta tura dialogu konkurencyjnego, tym samym zamknięto etap negocjacyjny. Urzędnicy uzyskali także dwa kluczowe dokumenty: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i decyzję o warunkach zabudowy. Obecnie wprowadzane są zmiany do programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. Prawdopodobnie w tym roku zostaną wyburzone gminne budynki mieszczące się przy ulicy Krzywej, a partnerzy zostaną zaproszeni do składania ofert, na podstawie których wybrany zostanie wykonawca inwestycji.

Celem przedsięwzięcia jest budowa przy skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego magistratu o powierzchni zabudowy do 3000 m2, wyposażonego w parking podziemny. Urząd zostanie wybudowany w oparciu o nowoczesne technologie i odnawialne źródła energii, tak by generował możliwie najmniejsze koszty eksploatacyjne. Część przestrzeni stanowić będzie rezerwę lokalową, dlatego początkowo zostanie ona przeznaczona na usługi komercyjne, np. biura.

Teren okalający nowy urząd ma pełnić funkcję reprezentacyjną i stanowić strefę rekreacyjną. Planowane jest zagospodarowanie brzegu Zagórskiej Strugi w formie schodów terenowych oraz kolejnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego. Zgodnie z licznymi sygnałami mieszkańców od strony rzeki mają się także pojawić lokale pod restauracje.

Aby wzmocnić charakter centrotwórczy tego obszaru, władze miasta chcą przekazać partnerowi prywatnemu – w ramach częściowej zapłaty za budowę urzędu – część sąsiedniego terenu na cele komercyjne. Biura, lokale gastronomiczne oraz punkty handlowe miałyby stanowić dodatkowy bodziec do rozwoju Rumi. Teren przy ulicy Sobieskiego, na którym zlokalizowany jest obecny urząd, także zostanie przekazany partnerowi prywatnemu w formie zapłaty za wybudowanie nowej siedziby. Dzięki takiemu modelowi zapłaty możliwa jest realizacja tego kosztownego i wyczekiwanego przez mieszkańców zadania bez szkody dla działań społecznych. Podczas konsultacji społecznych budowa urzędu miasta jest wskazywana jako najbardziej oczekiwana inwestycja.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to forma współpracy w sferze usług publicznych, którą nawiązuje się pomiędzy jednostkami administracji publicznej a podmiotami prywatnymi. Partnerstwo może obejmować np. budownictwo mieszkań na wynajem, ośrodków sportowo-rekreacyjnych, parkingów, szkół, siedzib władz publicznych czy autostrad. Za wybudowane obiekty samorządy mogą zaoferować prywatnemu partnerowi między innymi gminne nieruchomości.

Budowa boiska trawiastego do gier zespołowych przy ul. Starowiejskiej

Zakończono prace archeologiczne na terenie boiska. Specjaliści natrafili na pozostałości po osadnictwie sprzed wieków, między innymi na paleniska. Ostatecznie wojewódzki konserwator zabytków wydał zgodę na wykonanie inwestycji. Urzędnicy czekają na zgodę starosty wejherowskiego, po jej uzyskaniu ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Decyzja o budowie boiska zapadła, ponieważ zapotrzebowanie na nowy obiekt sportowy jest bardzo duże, a obecna infrastruktura jest niewystarczająca. W mieście mamy wiele klubów sportowych, które realizują treningi dla dzieci, młodzieży. Nie brakuje też grup seniorskich. Sport w Rumi prężnie się rozwija, a nam zależy, aby mieszkańcy spędzali czas w sposób aktywny i zdrowy – podkreśla radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz, przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji.

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy Placu Kaszubskim

Wykonano ogrzewanie podłogowe i przeprowadzono próby jego funkcjonowania. Na parterze pojawiły się posadzki. Zamontowano również zewnętrzną stolarkę drzwiową. Kontynuowane są prace związane z wentylacją mechaniczną oraz układem drogowym w pobliżu budynku.

Realizacja tej inwestycji jest dla nas kluczowa i będzie stanowić ogromne wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Taki obiekt był ich marzeniem już od wielu lat, a teraz udało się zdobyć środki finansowe na ten cel. Po zakończeniu wszystkich prac powstanie dom dla 23 dorosłych rumian ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z czego 8 osób będzie mogło w nim przebywać całodobowo, a 15 za dnia – podsumowuje Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz do spraw społecznych.

W ramach inwestycji powstanie również duży ogólnodostępny parking, ze znaczną liczbą miejsc, przekraczający potrzeby osób przebywających w centrum opiekuńczo-mieszkalnym. Ma on służyć mieszkańcom korzystającym z usług bądź robiącym zakupy na Placu Kaszubskim.

Łączna wartość zadania to ponad 5 mln zł. Na realizację inwestycji miasto zdobyło dofinansowanie w wysokości 2,8 mln zł.

Budowa Biblioteki Kaszubskiej

Zakończono roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Wykonawca przygotuje dokumentację umożliwiającą odbiór obiektu. Planowany termin zakończanie tego etapu inwestycji to 31 marca. Następnie wyposażone zostanie wnętrze biblioteki – ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania powinno nastąpić w pierwszych dniach marca.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło blisko 1,5 mln zł.

Budowa węzła integracyjnego Centrum

Wykonano modernizację układu drogowego w rejonie ronda polegającą na przebudowie nawierzchni oraz budowie nowych chodników, ścieżek rowerowych i sieci kanalizacji deszczowej.

Aktualnie wykonywane są prace związane z wymianą nawierzchni ul. Starowiejskiej na odcinku od ronda do ul. Dąbrowskiego. Równocześnie realizowana jest przebudowa dworca autobusowego polegająca na wymianie nawierzchni peronów autobusowych i budowie zatok autobusowych. Pojawią się również nowe wiaty.

Wykonawcy pozostało wyłożenie nowego asfaltu na całym obszarze inwestycji, zagospodarowanie zieleni oraz montaż oznakowania drogowego.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło niemal 4,6 mln zł.

Budowa ul. Jeziornej

Przystąpiono do robót związanych z budową drogi na odcinku od ul. Kosynierów do osiedla Porto Bianco. W pierwszej kolejności zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Następnie rozpoczną się prace związane z budową docelowego układu drogowego: jezdni z kostki brukowej, obustronnych chodników oraz oświetlenia.

Jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to wszystkie działania powinny się zakończyć w trzecim kwartale tego roku. Inwestycję, na podstawie umów podpisanych z Urzędem Miasta Rumi, wykonają wspólnie trzy firmy deweloperskie: Inpro, Semeko oraz Orlex.

Nowe oblicze osiedla przy ul. Reja

W budynku A2 trwają prace murarskie ścian drugiego piętra. W budynku B wykonywany jest strop nad drugim piętrem. W obu obiektach wznoszone są ściany działowe.

W ramach inwestycji powstaną dwa komunalne bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni, w tym ogrodów deszczowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

Jesteśmy dumni, iż proces rewitalizacji osiedla przy ul. Reja nabiera takiego tempa. Trzy stare budynki zostały wyburzone, dwa kolejne nowe budynki już niedługo zostaną oddane do użytkowania. Jesteśmy też coraz bliżej realizacji następnych wyburzeń oraz pozyskania środków na kolejne nowe bloki – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń