Niedziela, 25 Lipiec 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Zestawienie miejskich inwestycji – maj 2021


Zestawienie miejskich inwestycji – maj 2021f07.05.2021 r.

Zestawienie miejskich inwestycji – maj 2021

W kwietniu postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z rekreacją i transportem. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

Budowa węzła integracyjnego z tunelem w Janowie

Trwają prace związane z budową parkingu przy ul.Obrońców Westerplatte i ul. Kolejowej oraz tunelu pod torami.

Nadal obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na drodze krajowej nr 6, utrudnienia związane z pracami wykończeniowymi oraz odbiorami technicznymi potrwają do drugiej połowy maja. Wprowadzony wariant organizacji ruchu pozwoli zakończyć prace 1,5 miesiąca szybciej, niż pierwotnie zakładano. Od 26 kwietnia do 4 maja udostępnione zostały wszystkie pasy.

Inwestycja „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” realizowana jest z dofinansowaniem zewnętrznym.

Budowa układu drogowego na Wzgórzu Markowca

W kwietniu teren inwestycji został przekazany wykonawcy – firmie Hydro-Mag. Zakres prac obejmuje budowę: ulicy wraz z chodnikiem, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także wodociągu i hydroforni. Ponadto przebudowany zostanie gazociąg, usunięta zostanie kolizja z infrastrukturą podziemną, a oko- liczna zieleń zostanie urządzona. Wszystkie prace powinny zakończyć się w październiku bieżącego roku. Koszt inwestycji to ponad 2,7 mln zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym.

Rewitalizacja osiedla Zagórze

Obecnie wykonywane są chodniki, zatoka autobusowa i miejsca postojowe na ul. Sabata oraz ul. Szkolnej. Rozpoczęto również nasadzenia drzew.

Inwestycja „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” realizowana jest z dofinansowaniem zewnętrznym.

Skansen fortyfikacji na Wzgórzu Markowca – etap I

Trwają prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, będą one wykonywane równolegle do robót związanych z rewitalizacją Wzgórza Markowca.

Pierwszy etap odbudowy zakłada renowację schronu dalmierza – m.in. jego oczyszczenie, konserwację betonu, usunięcie i zabezpieczenie niebezpiecznych elementów oraz zabezpieczenie obiektusiatką.

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rumi.

Doświetlenie przejść dla pieszych

Celem tej inwestycji jest poprawa widoczności pieszych, co pozwoli na zwiększenie ich bezpieczeństwa.

W trakcie realizacji są następujące lokalizacje:

  • na wysokości ul. Sabata 13
  • na wysokości ul. Dąbrowskiego 12 – most
  • na wysokości ul. Dąbrowskiego 48 – przy Szkole Podstawowej nr 4

Prace powinny zakończyć się do końca maja bieżącego roku.

Projektowane są następujące przejścia:

  • na ul. Dąbrowskiego 59A – na wysokości ul. Mazowieckiej
  • na ul. Sabata, przy kościele
  • na ul. Sabata, przy szkole
  • na ul. Kamiennej, przy sklepie (skrzyżowanie ul. Kamiennej, Sabata i Młyńskiej)
  • na wysokości ul. Świętojańskiej 11 – przy Szkole Podstawowej nr 4
  • na wysokości ul. Batorego 29 – przy Szkole Podstawowej nr 7

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym.

Budowa boiska do gry w bule przy ul. Sędzickiego

Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej celem przygotowania i ogłoszenia przetargu na budowę boiska do gry w bule. Przewidywany termin ogłoszenia postępowania na wyłonienie wyko- nawcy to maj bieżącego roku.

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rumi.

Budowa patio w Szkole Podstawowej nr 7

Inwestycja zakłada przekształcenie zabetonowanego dziedzińca w ekologiczne miejsce do rekreacji. W kwietniu zakończyły się prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję, m.in. rozebrano nawierzchnię z płyt chodnikowych oraz wywieziono gruz i ziemię. Wykonawcą tych robót była firma Drogmar – Marcin Gaworski.

Obecnie realizowane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który zagospodaruje teren – zrealizuje nowe nasadzenia, stworzy ogród deszczowy oraz zamontuje elementy małej architektury.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym.

Kalendarz wydarzeń