Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – maj 2023


Zestawienie miejskich inwestycji – maj 202305.06.2023 r.

W ostatnich tygodniach postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z transportem, rekreacją, kulturą, sportem i pomocą społeczną. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

Budowa węzła integracyjnego Centrum

Wykonawca zakończył układanie asfaltu na rondzie imienia harcmistrza Alojzego Voigta, na dojazdach do ronda, na ulicy Starowiejskiej (na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Dąbrowskiego) oraz przed dworcem.

Trwa montaż wiat autobusowych, śmietników, ławek, stojaków i wiat rowerowych. Na ostatnim etapie inwestycji wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome, pojawią się także roślinne nasadzenia.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło niemal 4,6 mln zł.

Rewitalizacja Góry Markowca

Trwa montaż balustrad, stopni schodowych i podestów oraz oświetlenia na wieży widokowej.

Następnie na rewitalizowanym terenie zostaną dokończone ścieżki piesze, zamontowane zostanie oświetlenie, monitoring, mała architektura oraz zestaw do ćwiczeń kalistenicznych (street workout).

Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na lato tego roku.

Wartość całej rewitalizacji Zagórza to ponad 28 mln zł, z czego blisko 13 mln zł, uwzględniając działania społeczne, stanowi zdobyte przez urząd unijne dofinansowanie.

Nowe oblicze osiedla przy ulicy Reja

Wykonawca muruje ścianki działowe i wykonuje pokrycia dachowe na budynkach komunalnych A2 i B.

W ramach inwestycji powstaną dwa komunalne bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni, w tym ogrodów deszczowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

Modernizacja układu drogowego przy ulicy Księdza Lucjana Gierosa

Trwa remont nawierzchni przy budynkach o numerach 3, 6 i 8. Ostatni etap inwestycji będzie polegać na realizacji robót drogowych przy budynku numer 5. Przedsięwzięcie obejmuje modernizację nawierzchni, chodników oraz miejsc parkingowych.
Inwestycja przebiega etapowo. Na pierwszym etapie przebudowana zostanie ulica Księdza Lucjana Gierosa, a na drugim ulica Morska (odcinek od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Abrahama). Na terenach należących do gminy wymieniona zostanie wykonana z trylinki nawierzchnia drogowa oraz chodniki.

Zakończenie wszystkich robót planowane jest na sierpień tego roku.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Koszt tego przedsięwzięcia pokrywany jest wyłącznie ze środków własnych gminy.

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego „COM” przy Placu Kaszubskim

Trwają drobne prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wkrótce mają nastąpić odbiory techniczne. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie wnętrza obiektu.

Po przebudowaniu przez spółkę Energa linii kablowej prowadzącej do stacji transformatorowej dokończone zostaną roboty drogowe od strony ulicy Lipowej.

Po zakończeniu wszystkich prac powstanie dom dla 23 dorosłych rumian ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obszerny parking ma służyć nie tylko mieszkańcom centrum, ale i osobom korzystającym z usług bądź robiącym zakupy na Placu Kaszubskim.

Łączna wartość zadania to ponad 5 mln zł. Na realizację inwestycji miasto zdobyło dofinansowanie w wysokości 2,8 mln zł.

Remont ulicy Torowej

Na fragmencie ulicy przebudowano kanalizację deszczową oraz sieć wodociągową.

Wykonawca przystąpił do budowy nowego układu drogowego składającego się z chodnika oraz jezdni.

Następny etap inwestycji będzie związany z modernizacją fragmentu nawierzchni biegnącego w kierunku ulicy Starowiejskiej.

Wyposażenie Biblioteki Kaszubskiej

Zakończyły się wszelkie prace budowlane i wykończeniowe. Aby biblioteka mogła zacząć funkcjonować, konieczne jest wyposażenie jej wnętrza. Wyłoniona w przetargu firma MARTIN z Torunia dostarczy i zmontuje m.in. krzesła dla osób dorosłych i dzieci, fotele, pufy, stoliki, regały na książki, lady, biurka i szafy.

Otwarcie obiektu planowane jest na sierpień tego roku.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło blisko 1,5 mln zł.

Wyburzenia budynków

Przy ulicy Krzywej 3 trwa wyburzanie dwóch budynków – mieszkalnego i gospodarczego. Następnie teren zostanie uporządkowany, dokonane zostaną także pomiary geodezyjne.

Przedsięwzięcie jest kolejnym etapem przygotowań do budowy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) nowego urzędu miasta przy skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego.

Rozbiórki budynków dokonuje firma Hydro-Bud Rumia. Koszt realizacji prac wyniesie niespełna 55 tys. zł.

Zbliża się kolejny etap przybliżający nas do budowy nowego urzędu miasta i zagospodarowania części centrum Rumi. W tym roku będą się odbywać wyburzenia, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć, jak duży teren się otworzy i będzie dostępny pod budowę urzędu – mówi burmistrz Michał Pasieczny. – Przypominamy, że jesteśmy w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Aktualnie kończymy dialog konkurencyjny, a w najbliższych miesiącach zostanie ogłoszone tzw. zaproszenie do składania ofert. Sześć firm zgłoszonych do dialogu konkurencyjnego będzie mogło złożyć swoje oferty. Mamy nadzieję, że na przełomie grudnia i stycznia uda nam się rozstrzygnąć to postępowanie i wybrać najlepszą ofertę. Wówczas rozpocznie się projektowanie i proces uzyskiwania pozwoleń na budowę, co będzie trwało około rok, a potem będzie mogła fizycznie ruszyć budowa – dodaje.

Modernizacja boiska przy ulicy Stoczniowców

W czerwcu rozpocznie się modernizacja orlika polegająca na przebudowie nawierzchni.

Prace potrwają kilka tygodni.

Koszt inwestycji to ok. 415 tys. zł.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń