Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – marzec 2023


Zestawienie miejskich inwestycji – marzec 202305.04.2023 r.

W ostatnich tygodniach postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z rekreacją, transportem, rozwojem przedsiębiorczości, pomocą społeczną czy kulturą. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

Rewitalizacja Góry Markowca

Wykonawca nadal prowadzi prace związane z budową konstrukcji stalowej wieży widokowej.

Inwestycja zostanie oddana do użytkowania mieszkańców prawdopodobnie w czerwcu tego roku.

Wartość całej rewitalizacji Zagórza to ponad 28 mln zł, z czego blisko 13 mln zł, uwzględniając działania społeczne, stanowi zdobyte przez urząd unijne dofinansowanie.

Rewitalizacja schronu na Górze Markowca

Wnętrze schronu zostało oczyszczone z gruzu i śmieci. Trwają prace związane z wykonaniem okopu ziemnego i rowu dobiegowego.

Inwestycja realizowana z Budżetu Obywatelskiego.

Budowa węzła integracyjnego Centrum

Wykonawca dokonał modernizacji układu drogowego w rejonie ronda polegającej na przebudowie nawierzchni oraz budowie nowych chodników, ścieżek rowerowych i sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane rondo umożliwia już zjazd na parking Castoramy, a na umiejscowionym w centrum skrzyżowania głazie zamontowana została tablica upamiętniająca harcmistrza Alojzego Voigta.

Aktualnie wykonywane są prace związane z wymianą nawierzchni jezdni ul. Starowiejskiej na odcinku od ronda im. hm. Alojzego Voigta do ul. Dąbrowskiego. Równocześnie realizowana jest przebudowa dworca autobusowego polegająca na wymianie nawierzchni peronów autobusowych i budowie zatok autobusowych. Pojawią się również nowe wiaty.

Na ostatnim etapie inwestycji zamontowane zostaną stojaki na rowery, elementy małej architektury oraz oznakowanie pionowe i poziome, a okoliczna zieleń zostanie urządzona. Wszystkie prace powinny się zakończyć w czerwcu tego roku.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło niemal 4,6 mln zł.

 

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej

Zakończyły się prace ziemne i palowanie. Obecnie wykonywany jest pas drogowy i sieć kanalizacyjna. Wkrótce rozpocznie się montaż instalacji doprowadzających wodę oraz roboty fundamentowe. Ten etap kompleksowego zagospodarowania terenu powinien się zakończyć w IV kwartale bieżącego roku.

Warte ponad 20 milionów zadanie jest realizowane przez miejską spółkę Rumia Invest Park. Przeznaczona pod wynajem modułowa hala ma zapewnić atrakcyjne warunki rozwoju małym, rodzinnym firmom, w tym rzemieślnikom. Do dyspozycji przedsiębiorców będzie 14 modułów, każdy o powierzchni 250 m2.

Od początku celem tej inwestycji było stworzenie przedsiębiorcom lepszych warunków do rozwoju i zapewnienie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Rumi. Natomiast dla miasta działalność hali oznacza dodatkowe środki w budżecie umożliwiające realizację kolejnych inwestycji i działań społecznych – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Na realizację projektu spółka pozyskała prawie 6,5 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nowe oblicze osiedla przy ul. Reja

W jednym z budynków trwają prace związane z wykonaniem stropu, w drugim stawiane są ściany nośne ostatniej kondygnacji. W obu budynkach murowane są ścianki działowe.

W ramach inwestycji powstaną dwa komunalne bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni, w tym ogrodów deszczowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

 

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy
Placu Kaszubskim

Wewnątrz budynku wykonywane są roboty okładzinowe, posadzkarskie, sanitarne i wodno-kanalizacyjne. Równolegle trwa montaż stolarki drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. Wokół obiektu wykonawca realizuje roboty drogowe.

Po zakończeniu wszystkich prac powstanie dom dla 23 dorosłych rumian ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będzie to ogromne wsparcie dla tych osób oraz ich opiekunów. Taki obiekt był ich marzeniem już od wielu lat – podkreśla Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz do spraw społecznych.

W ramach inwestycji powstanie również duży ogólnodostępny parking, ze znaczną liczbą miejsc, przekraczający potrzeby osób przebywających w centrum opiekuńczo-mieszkalnym. Ma on służyć mieszkańcom korzystającym z usług bądź robiącym zakupy na Placu Kaszubskim.

Łączna wartość zadania to ponad 5 mln zł. Na realizację inwestycji miasto zdobyło dofinansowanie w wysokości 2,8 mln zł.

 

Budowa Biblioteki Kaszubskiej

Zakończono roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Wykonawca uzyskał zaświadczenie pozwalające na użytkowanie obiektu.

Obecnie konieczne jest wyposażenie wnętrza biblioteki. Pracownicy urzędu ponownie przygotowują przetarg na realizację tego zadania.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło blisko 1,5 mln zł.

Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej

Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi. Zadanie zostało rozszerzone o modernizację boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w kwietniu.

Tężnia to drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami czy gałązkami śliwy, po których spływa solanka (woda mineralna zawierająca dużą liczbę jonów sodowych). Solanki wykorzystywane są do leczenia chorób reumatycznych, urazów narządu ruchu, schorzeń neurologicznych oraz inhalacji.

Inwestycja realizowana z Budżetu Obywatelskiego.

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy
Szkole Podstawowej nr 4

Pracownicy urzędu przygotowują się do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja zakłada budowę ogólnodostępnego parkingu przy skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Bydgoskiej. Obiekt przede wszystkim ułatwi rodzicom uczniów parkowanie podczas dowożenia oraz odbierania dzieci ze szkoły, a także zwiększy bezpieczeństwo w tym rejonie.

Inwestycja realizowana z Budżetu Obywatelskiego.

Budowa „Park 4 Bike” przy Szkole Podstawowej nr 1

Pracownicy urzędu miasta uzyskali uzgodnienia konserwatorskie i zawnioskowali do Starostwa Powiatowego w Wejherowie o pozwolenie na budowę.

Celem inwestycji jest stworzenie zadaszonego, monitorowanego, oświetlonego parkingu rowerowego przy ul. Kościelnej, tuż obok miejskiego targowiska.

Inwestycja realizowana z Budżetu Obywatelskiego.

Budowa ul. Jeziornej

Przystąpiono do robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.

Inwestycja realizowana jest na około 400-metrowym odcinku – od skrzyżowania z ul. Kosynierów do osiedla Porto Bianco. W pierwszej kolejności wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Następnie rozpoczną się prace związane z budową docelowego układu drogowego: jezdni z kostki brukowej, obustronnych chodników oraz oświetlenia.

Jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to wszystkie działania powinny się zakończyć w trzecim kwartale tego roku. Inwestycję, na podstawie umów podpisanych z Urzędem Miasta Rumi, wykonują wspólnie trzy firmy deweloperskie: Inpro, Semeko oraz Orlex.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń