Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – październik 2022


Zestawienie miejskich inwestycji – październik 202203.11.2022 r.

Element rewitalizacji Góry Markowca

W ostatnich tygodniach postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z rekreacją, transportem, edukacją czy pomocą społeczną. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć poniżej.

 

Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej

Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi. Zadanie zostało rozszerzone o modernizację boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Tężnia do drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami czy gałązkami śliwy, po których spływa solanka (woda mineralna zawierająca dużą liczbę jonów sodowych). Solanki wykorzystywane są do leczenia chorób reumatycznych, urazów narządu ruchu, schorzeń neurologicznych oraz inhalacji.

Inwestycja realizowana z Budżetu Obywatelskiego.

 

Budowa nowoczesnego budynku komunalnego dla seniorów

Dzięki wygranej Rumi w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na gminnej działce zlokalizowanej w okolicy ul. Reja, Nałkowskiej i Sędzickiego powstanie budynek komunalny realizowany w technologii przyszłości. W obiekcie wyposażonym m.in. w panele fotowoltaiczne oraz oczyszczalnię ścieków, zgodnie z rządowym programem, znajdzie się 28 mieszkań w pełni dostosowanych do potrzeb seniorów.

Koszt budowy pokryje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gmina w ramach wkładu własnego zapewni działkę oraz sfinansuje budowę chodników, miejsc parkingowych oraz realizację zorganizowanej zieleni, której będzie wokół obiektu bardzo dużo.

Aktualnie pracownicy urzędu koordynują działania związane z realizacją badań geotechnicznych, wykonaniem wstępnego projektu zagospodarowania terenu oraz przygotowaniem projektu architektonicznego budynku. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w 2023 roku.

 

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja realizowana z Budżetu Obywatelskiego.

 

Modernizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką starej nawierzchni parkingu przy ul. Górniczej.

Po 1 listopada ruszyły roboty związane z budową pętli autobusowej, zatok autobusowych oraz nawierzchni parkingu.

 

Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego

Dokumentacja techniczna jest gotowa, pracownicy urzędu miasta złożyli do Starostwa Powiatowego w Wejherowie wniosek o pozwolenie na budowę.

Inwestycja powinna zostać zrealizowana w 2023 roku.

Inwestycja realizowana z Budżetu Obywatelskiego.

 

Skansen fortyfikacji na Górze Markowca

Urząd miasta czeka na wydanie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków opinii dotyczącej zabytków nieruchomych i badań archeologicznych.

Celem inwestycji jest m.in. renowacja schronu dalmierza, odbudowa ziemianki, a także konserwacja drugowojennych fortyfikacji.

 

Budowa węzła integracyjnego Centrum

Trwa kolejny etap budowy ronda przy Castoramie oraz kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

Równocześnie wykonawca przystąpił do prac związanych z budową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, a także ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Starowiejska-Abrahama.

 

Rewitalizacja Góry Markowca

Trwają prace związane z montażem miniparku linowego oraz podkonstrukcji pod ściankę wspinaczkową.

Ze względu na zlecenie wykonania dodatkowych robót termin realizacji inwestycji został przedłużony do wiosny.

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego

Zakończyły się prace budowlane. W ramach modernizacji powstało nowoczesne i energooszczędne trzypoziomowe skrzydło, w którym znajdują się m.in. sale lekcyjne, pomieszczenia do rewalidacji, sanitariaty oraz świetlica.

Po uzyskaniu decyzji na użytkowanie nastąpi odbiór inwestycji.

 

Budowa Biblioteki Kaszubskiej

Zakończyły się prace polegające na obłożeniu ścian i sufitów płytami ognioochronnymi, montażu schodów na antresolę, przebudowie instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, izolacji posadzek oraz układaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Trwają roboty dociepleniowe.

 

Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Reja

Trwa murowanie oraz izolowanie ścian fundamentowych. Równocześnie prowadzona jest tzw. zasypka fundamentów i ścian fundamentowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego ponad 15 mln pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

 

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych

W połowie października teren inwestycji został przekazany wykonawcy. Zrealizowano już prace archeologiczne, firma gromadzi materiały i przygotowuje się do rozpoczęcia budowy. W nowo utworzonym centrum opiekuńczo-mieszkalnym będą do dyspozycji 23 miejsca dla osób o specjalnych potrzebach oraz pomieszczenia dla personelu. W budynku znajdzie się m.in. jadalnia, sala warsztatowa, pokój wyciszenia, gabinet psychologa oraz pokoje 1- i 2-osobowe.

Celem przedsięwzięcia jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Jednym z istotnych elementów inwestycji jest również duży ogólnodostępny parking przekraczający potrzeby osób przebywających w centrum opiekuńczo-mieszkalnym.

Na realizację całej inwestycji miasto zdobyło dotację w wysokości 2,8 mln zł.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń