Czwartek, 01 czerwca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zmiany komunikacyjne przy dworcu w Rumi (komunikat ZKM-u Gdynia)


Zmiany komunikacyjne przy dworcu w Rumi (komunikat ZKM-u Gdynia)f14.02.2023 r.

Jak informuje ZKM Gdynia, od 15 lutego (środa) przez około 2 miesiące, w związku z kolejnym etapem przebudowy fragmentu ul. Starowiejskiej w Rumi oraz pętli autobusowej Rumia Dworzec PKP, wprowadzona zostaje zmieniona organizacja ruchu.

W ramach tego etapu prac wykonawca przewiduje:

  • Całkowite otwarcie jezdni ul. Starowiejskiej (dotychczas zamkniętego fragmentu),
  • Całkowite zamknięcie dotychczasowej pętli – z wyjątkiem fragmentu jezdni prowadzącej od parkingu przy Dworcu do głównej jezdni ul. Starowiejskiej,
  • Zawieszenie wszystkich dotychczas obowiązujących przystanków na pętli Rumia Dworzec PKP,
  • Tymczasowe przeznaczenie dotychczasowego parkingu przy dworcu na miejsce postoju autobusów wraz z wyznaczeniem przystanków tymczasowych,
  • Wwyznaczenie tymczasowych przystanków przy głównej jezdni ul. Starowiejskiej.

Przystanki tymczasowe na pętli Rumia Dworzec PKP

Wyznaczone zostają nowe przystanki tymczasowe:

przy głównej jezdni ul. Starowiejskiej:

  • Rumia Dworzec PKP 91 - przystanek w kierunku Wejherowa, na wysokości przejścia podziemnego dla pieszych pod ul. Sobieskiego, obowiązujący dla linii J, 84, 85, 86, 173 i 288 w kierunku Wejherowa, Rumi Szmelty, Cmentarza Komunalnego i Gdyni Chyloni. Przystanek obowiązuje również dla linii 9 (MZK Wejherowo) w kierunku Redy.
  • Rumia Dworzec PKP 92 - przystanek w kierunku Janowa, zlokalizowanego w zatoce przy Punkcie Sprzedaży Biletów Okresowych, obowiązujący dla linii J, 84, 85, 86 i 173 w kierunku Rumi Partyzantów i Dębogórza-Wybudowania, oraz jako przystanek końcowy dla linii 288 i 9 (MZK Wejherowo).

na dotychczasowym parkingu przy Dworcu:

  • Rumia Dworzec PKP 94 (bliżej budynku Dworca) – jako przystanek końcowy dla linii R i N30 oraz kursów linii 84, 85 i 86 kończących na pętli Rumia Dworzec PKP,
  • Rumia Dworzec PKP 96 (bliżej wyjazdu z parkingu) – jako przystanek początkowy dla linii R i N30 w kierunku Gdyni (przy wyjeździe w kierunku ul. Dąbrowskiego).

Godziny odjazdów z poszczególnych przystanków wszystkich kursów linii J, R, 84, 85, 86, 173, 288 i N30 nie ulegają zmianie.


Przeczytaj wcześniejszy komunikat w tej sprawie.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń