Środa, 28 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Znamy nowego Nauczyciela Pomorza 2023


Znamy nowego Nauczyciela Pomorza 202318.10.2023 r.

Wręczenie wyróżnienia Elżbiecie Ambo – nauczycielce z Rumi, fot. Karol Stańczak

Za nami ósma edycja konkursu, w ramach którego wyłoniony został Nauczyciel Pomorza, czyli wybitny pedagog zaangażowany w pracę zawodową, który swoje umiejętności i czas poświęca nie tylko szkole, ale także społeczności lokalnej. W tym roku zwyciężyła Anna Rzepa z III LO w Gdyni.

Marszałek Mieczysław Struk z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek oświatowych życzenia sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy – Nauczyciele pełnią ważną misję. Nie tylko przekazują wiedzę, ale wprowadzają młodych ludzi w świat wartości i pomagają im zrozumieć otaczająca rzeczywistość. Bez pełnych pasji nauczycieli nie sposób budować otwartego i demokratycznego społeczeństwa – mówi marszałek Mieczysław Struk.

Tytułem Nauczyciel Pomorza Roku 2023 uhonorowana została Anna Rzepa – nauczycielka, bibliotekarka szkolna oraz koordynatorka pracowni projektów uczniowskich 3LAB w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Posiada 30-letni staż pracy. Jest autorką i koordynatorką projektów mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w procesie edukacji, wyzwalających kreatywność zachowań i samodzielność myślenia. Jednym z tych projektów był 3 CLASS jako platforma pomocy online w nauce i rozwijania własnych pasji. W ramach autorskiego projektu historyczno-naukowego wyjeżdżała z uczniami m.in. do Parlamentu Europejskiego, a we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną zorganizowała pierwszą edukacyjną symulację pobytu na Księżycu. Ponadto, jest wolontariuszką w radzie programowej i edukacyjnej fundacji UA (United all) oraz ambasadorką Edukacji Kosmicznej ESERO Polska, powstałej z inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zwyciężczyni konkursu, oprócz tytułu Nauczyciela Pomorza, otrzymała okolicznościową statuetkę oraz nagrodę pieniężną.

Pozostali finaliści konkursu odebrali wyróżnienia. Są to:

 • Elżbieta Ambo – nauczycielka informatyki, techniki i współorganizowania kształcenia uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi,
 • Agata Bartoszek – nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku,
 • Grzegorz Borecki – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego i dyrektor ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku,
 • Tomasz Dobrowolski – nauczyciel edukacji przedszkolnej i dyrektor z Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 „Zamek Skarbów” w Słupsku,
 • Karolina Hapka-Kiedrowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, etyki, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowawczyni świetlicy ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku,
 • Joanna Kąkol – nauczycielka edukacji przedszkolnej z Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Chmielnie,
 • Elżbieta Pryczkowska – nauczycielka języka kaszubskiego i dyrektorka ze Szkoły Podstawowej w Tuchomiu,
 • Paulina Wąsowicz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i logopedka z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach,
 • Małgorzata Zauliczna – nauczycielka języka angielskiego w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku.

Tegoroczna gala finałowa była okazją do wręczenia wyróżnień z okazji 25-lecia samorządu województwa pomorskiego dla osób szczególnie zasłużonych dla edukacji w naszym regionie. Nagrodę Gryfa Pomorskiego otrzymało 41 osób, m.in. byli ministrowie edukacji narodowej prof. Edmund Wittbrodt, Katarzyna Hall i Franciszek Potulski, wieloletnia Kurator Oświaty i Wychowania w Gdańsku Danuta Kledzik, prezeska Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Elżbieta Markowska, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku Wojciech Książek, wieloletnia wicedyrektorka Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Irena Pancer oraz przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuta Rek.

Dodatkowo, podczas gali wyróżniono dwóch uczniów:

 • Mateusza Denysiuka – absolwenta V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, laureata na szczeblu ogólnopolskim Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiady Statystycznej
 • Olafa Targowskiego – ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, laureata na szczeblu międzynarodowym Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej oraz Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środkowej

Więcej o plebiscycie można przeczytać tutaj. A pod tym linkiem znajdują się zdjęcia z uroczystości autorstwa Karola Stańczaka.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń