Niedziela, 04 czerwca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zostań członkiem Młodzieżowej Rady Klimatycznej!


Zostań członkiem Młodzieżowej Rady Klimatycznej!f15.06.2022 r.

Zostań członkiem Młodzieżowej Rady Klimatycznej!

Młodzieżowa Rada Klimatyczna, organ doradczy ministra klimatu i środowiska, szuka 32 młodych osób, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski. Nabór potrwa do 30 czerwca.

Jeśli masz od 15 do 26 lat i chcesz angażować się w skierowane do dzieci i młodzieży działania edukacyjne z obszaru objętego działalnością Ministerstwa Klimatu i Środowiska, analizować projekty, programy i dokumenty, a także przedstawiać swoje opinie i propozycje – koniecznie aplikuj!

Do zadań członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie:

  • wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej, takich jak: klimat, energia i środowisko;
  • przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości ministra, w tym propozycji rozwiązań;
  • kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
  • podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej „klimat, energia i środowisko”.

Zgłoszenia zostaną podzielone na dwie grupy:

  • I grupa – osoby poniżej 20 roku życia, urodzone między 2 czerwca 2002 r. a 1 czerwca 2007 r. W tej grupie wiekowej z każdego województwa zostanie wyłoniony jeden kandydat z najwyższą oceną merytoryczną. Łącznie wybranych zostanie 16 uczestników.
  • II grupa – osoby w wieku 20 lat i więcej, urodzone między 2 czerwca 1996 r. a 1 czerwca 2002 r. W tej grupie wiekowej zostanie wybranych 16 kandydatów z najwyższą oceną merytoryczną, bez podziału na województwa.

Aplikować można do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na stronach:

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń