Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zostań uczestnikiem projektu Klubu Integracji Społecznej „Zagórze”


Zostań uczestnikiem projektu Klubu Integracji Społecznej „Zagórze”10.01.2023 r.

Klub Integracji Społecznej „Zagórze” poszukuje kandydatów do udziału w projekcie – osób mieszkających na terenie Zagórza, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, z niepełnosprawnościami. Rodzice uczestniczący w zajęciach projektowych będą mogli przekazać dzieci pod opiekę wychowawcy z „Klubu Malucha”.

Co oferuje KIS „Zagórze”?

  • Opracowanie i realizację ścieżki rozwoju zawodowego;
  • Zwiększenie motywacji do powrotu na rynek pracy;
  • Wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne;
  • Aktywizację społeczną i zawodową;
  • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
  • Warsztaty, szkolenia, kursy zawodowe;
  • Warsztaty z ekonomii społecznej, szkolenia przedstażowe, staże zawodowe;
  • Opiekę na dziećmi w wieku 3-10 lat w trakcie warsztatów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 537 807 430 lub 58 736 10 91.

Chętni mogą też odwiedzić siedzibę KIS-u przy ul. Sabata 3 w Rumi.


Projekt Klub integracji społecznej „Zagórze” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń