Niedziela, 05 lutego 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast


Wstrzymanie dostaw węgla przez PGE Paliwa

Wstrzymanie dostaw węgla przez PGE Paliwa15.12.2022
Jak informuje PGE Paliwa sp. z o.o., z przyczyn niezależnych od spółki związanych z warunkami atmosferycznymi, co w konsekwencji powoduje opóźnienia w procesach logistycznych, PGE zmuszone jest anulować od 15 grudnia wszystkie awizacje oraz wstrzymać dotychczasowe dostawy – do odwołania. Spółka będz... czytaj całość »

Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy

Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy15.12.2022
W dniu 15 października 2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (nr WFOŚ/D/I-9/7424/2021/AZBEST-2021). czytaj całość »

Komendant Straży Miejskiej w Rumi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Komendant Straży Miejskiej w Rumi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy13.12.2022
Komendant Straży Miejskiej w Rumi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Aplikant czytaj całość »

Przyjdź do urzędu po bezpłatny kalendarz

Przyjdź do urzędu po bezpłatny kalendarz12.12.2022
Do Urzędu Miasta Rumi zostały dostarczone miejskie kalendarze na 2023 rok. Będą one bezpłatnie wydawane mieszkańcom od 12 grudnia w biurze podawczym. Pula jest ograniczona, dlatego obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. czytaj całość »

Zarząd województwa pomorskiego: decyzja wojewody powinna być zaskarżona

Zarząd województwa pomorskiego: decyzja wojewody powinna być zaskarżona06.12.2022
Zarząd województwa pomorskiego chce zaskarżenia decyzji wojewody pomorskiego uchylającą przyjęty przez sejmik województwa Plan ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan zakładał m.in. konieczność ograniczenia wycinki drzew, którą cały czas prowadzi Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych o... czytaj całość »

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Mobilna wigilia dla samotnych w Rumi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Mobilna wigilia dla samotnych w Rumi06.12.2022
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Mobilna wigilia dla samotnych w Rumi czytaj całość »

Zarządzenie burmistrza Rumi w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na utworzenie „Klubu Senior+ Rumia”

Zarządzenie burmistrza Rumi w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na utworzenie „Klubu Senior+ Rumia”06.12.2022
Zarządzenie burmistrza Rumi w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na utworzenie „Klubu Senior+ Rumia” czytaj całość »

Program „Dostępne Mieszkanie”

Program „Dostępne Mieszkanie”01.12.2022
„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. czytaj całość »

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania oferty polegającej na utworzeniu „Klubu Senior+ Rumia”

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania oferty polegającej na utworzeniu „Klubu Senior+ Rumia”30.11.2022
Zarządzenie nr 1668/398/2022 burmistrza Rumi z 30 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego gminy Rumia w 2022 roku, w zakresie pomocy społecznej, polegającego na utworzeniu „Klubu Senior+ Rumia”. czytaj całość »

Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2023

Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 202329.11.2022
Zarządzeniem nr 1661/391/2022 burmistrza Rumi z 29 listopada 2022 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy miejskiej Rumia w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. czytaj całość »

Tymczasowe zmiany w organizacji ruchu na rondzie im. Jana Pawła II

Tymczasowe zmiany w organizacji ruchu na rondzie im. Jana Pawła II25.11.2022
Od soboty 26 listopada (po zamknięciu Rumskiego Rynku) najpóźniej do wtorku 29 listopada – z powodu prowadzonych przez PEWIK Gdynia robót drogowych polegających na wymianie studni kanalizacyjnych – na rondzie im. Jana Pawła II w Rumi wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. czytaj całość »

PEWIK Gdynia apeluję o sprawdzenie wodomierzy ogrodowych

PEWIK Gdynia apeluję o sprawdzenie wodomierzy ogrodowych 24.11.2022
PEWIK Gdynia apeluje o sprawdzanie, czy wodomierz ogrodowy ma ważny termin legalizacji i w razie potrzeby wymianę go na nowy. czytaj całość »

Konkurs na „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu”

Konkurs na „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu”24.11.2022
Konkurs jest związany z wydarzeniem Lokalne Fora Wolontariatu, które odbędą się 7 grudnia w Wejherowie oraz 8 grudnia w Pucku. Zwieńczeniem tych spotkań będzie uroczyste przekazanie nagród dla najaktywniejszych wolontariuszy z obu powiatów. czytaj całość »

Preferencyjny zakup węgla w Rumi – numer rachunku bankowego do wpłat

Preferencyjny zakup węgla w Rumi – numer rachunku bankowego do wpłat23.11.2022
Osoby, które dokonują preferencyjnego zakupu węgla w Rumi, muszą wnieść opłatę na rachunek bankowy o numerze: PL12 1160 2202 0000 0005 4915 1829. czytaj całość »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania pt. „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania pt. „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”23.11.2022
23 listopada 2022 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych” złożona przez Gdyński Klub Kyokushin... czytaj całość »

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.23.11.2022
Gmina Miejska Rumia ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2023 r. Termin składania ofert ustala się do 16 grudnia 2022 r. do godz. 15:30. Formularze Oferty realizacji zadania publicznego oraz wymagane załączniki znajdują się poniżej. czytaj całość »

Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej

Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej22.11.2022
Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r. czytaj całość »

Badania w mobilnej pracowni mammograficznej – Rumia, grudzień 2022

Badania w mobilnej pracowni mammograficznej – Rumia, grudzień 202221.11.2022
LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badanie można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego. Przypominamy, że tylko do końc... czytaj całość »
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń