Sobota, 03 czerwca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast


Straż Miejska w Rumi włączyła się do akcji „Pies twoim przyjacielem, ale również obowiązkiem”

Straż Miejska w Rumi włączyła się do akcji „Pies twoim przyjacielem, ale również obowiązkiem”27.03.2023
Od 27 marca do 7 kwietnia rumscy strażnicy miejscy zintensyfikują patrole miejskich terenów, na które najczęściej wyprowadzane są czworonogi, zwracając uwagę mieszkańców m.in. na konieczność sprzątania po swoich zwierzętach. Mundurowi skontrolują również wybrane posesje prywatne, aby zweryfikować, c... czytaj całość »

Oszuści podszywają się pod urzędników, proponując dofinansowania

Oszuści podszywają się pod urzędników, proponując dofinansowania17.03.2023
W związku z otrzymywanymi od mieszkańców sygnałami dotyczącymi najść dokonywanych przez osoby, które podając się za miejskich urzędników, proponują dofinansowania na termomodernizację budynków, informujemy, że Urząd Miasta Rumi nie prowadzi takich działań. czytaj całość »

Otwarty konkurs ofert: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku

Otwarty konkurs ofert: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku17.03.2023
Gmina Miejska Rumia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Zadanie A – Systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie pływania i/lub triathlonu, realizacja programów szkolenia sportowe... czytaj całość »

Mycie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej

Mycie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej09.03.2023
Mycie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej czytaj całość »

Utrudnienia w ruchu związane z organizacją Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Utrudnienia w ruchu związane z organizacją Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych28.02.2023
W niedzielę 5 marca w godz. 11:55-12:20 nastąpią częściowe wyłączenia z ruchu ul. Częstochowskiej, Gdańskiej i Dębogórskiej. Trasa biegu zostanie oznaczona żółtymi tablicami informacyjnymi. czytaj całość »

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni24.02.2023
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli istnieje, a w przypadku br... czytaj całość »

Zapisy seniorów na basen – marzec 2023

Zapisy seniorów na basen – marzec 202324.02.2023
Ruszają zapisy seniorów na basen. Zapisów można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem 58 679 65 39 w czwartek 2 marca 2023 roku w godzinach 7:30-15:00. czytaj całość »

Rusza program „Aktywni po sześćdziesiątce”

Rusza program „Aktywni po sześćdziesiątce”20.02.2023
Od poniedziałku 27.02.2023 r. rusza program „Aktywni po 60-tce.” realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Do programu mogą przystąpić osoby w wieku 60+. Specjalnie przygotowany program ćwiczeń ogólno kondycyjnych z elementami pilatesu, stretchingu, jogi i ćwiczeń na zdrowy kręgosłup ... czytaj całość »

Spotkanie w zakresie ulgi rehabilitacyjnej i e-usług

Spotkanie w zakresie ulgi rehabilitacyjnej i e-usług14.02.2023
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Wejherowie zapraszają na spotkanie skierowane przede wszystkim do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkańców, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji podpartej pytaniami uczestników... czytaj całość »

Zmiany komunikacyjne przy dworcu w Rumi (komunikat ZKM-u Gdynia)

Zmiany komunikacyjne przy dworcu w Rumi (komunikat ZKM-u Gdynia)14.02.2023
Jak informuje ZKM Gdynia, od 15 lutego (środa) przez około 2 miesiące, w związku z kolejnym etapem przebudowy fragmentu ul. Starowiejskiej w Rumi oraz pętli autobusowej Rumia Dworzec PKP, wprowadzona zostaje zmieniona organizacja ruchu. czytaj całość »

Rozpoczyna się budowa ulicy Jeziornej

Rozpoczyna się budowa ulicy Jeziornej13.02.2023
W najbliższych dniach rozpocznie się budowa ulicy Jeziornej. Najpierw wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, następnie zostaną zrealizowane roboty drogowe. Docelowo nawierzchnia zostanie wykonana z betonowej kostki, a po obu stronach znajdą się chodniki. czytaj całość »

Kontrola księgozbioru w filii nr 4 MBP

Kontrola księgozbioru w filii nr 4 MBP06.02.2023
Od 13 do 24 lutego filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi (ul. Górnicza 19) będzie nieczynna z powodu kontroli księgozbioru. czytaj całość »

Dodatek gazowy – informacje oraz wniosek

Dodatek gazowy – informacje oraz wniosek02.02.2023
Zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogr... czytaj całość »

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej01.02.2023
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) informujemy, że Gmina Rumia przystąpiła do kontroli w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. czytaj całość »

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/202431.01.2023
Urząd Miasta Rumi jest organem prowadzącym dla 3 publicznych przedszkoli oraz 7 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Wychowanie przedszkolne rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego – w roku kalendarzowym... czytaj całość »

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych w Rumi – 2023

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych w Rumi – 202331.01.2023
Zarządzenie nr 1794/37/2023 burmistrza Rumi z 30 stycznia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy miejskiej Rumia w 2023 roku, w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu łaźni dla osób bezdomnych w Rumi. czytaj całość »

Informacja o zmianie wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem – 2023 r.

Informacja o zmianie wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem – 2023 r.27.01.2023
Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu, uprzejmie informuje, że zgodnie z komunikatem prezesa GUS-u z 13 stycznia 2023 r. – stawki czynszu za dzierżawę i najem zostaną zwaloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj... czytaj całość »

Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty prowadzenia łaźni dla osób bezdomnych w Rumi – 2023

Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty prowadzenia łaźni dla osób bezdomnych w Rumi – 202324.01.2023
Zarządzenie nr 1788/31/2023 Burmistrza Rumi z 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu łaźni dla osób bezdomnych w Rumi. czytaj całość »

Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji stypendiów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy – 2023 r.

Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji stypendiów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy – 2023 r.23.01.2023
Gmina Miejska Rumia zaprasza podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie sprzedaży artykułów określonych w załączniku do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków słuchaczy zamieszkujących na terenie Miasta Rumi, przyjętego niżej wymienioną ... czytaj całość »

ZUS wprowadza elektroniczną legitymację dla emerytów i rencistów

ZUS wprowadza elektroniczną legitymację dla emerytów i rencistów13.01.2023
Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. mLegitymacja będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania ż... czytaj całość »

Urzędnicy doręczą decyzje o wymiarze wysokości podatków – luty 2023

Urzędnicy doręczą decyzje o wymiarze wysokości podatków – luty 202313.01.2023
Od 1 do 25 lutego 2023 roku pracownicy Urzędu Miasta Rumi będą doręczać mieszkańcom decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Każdy urzędnik posiada imienny identyfikator oraz upoważnienie burmistrza Rumi. czytaj całość »

Zostań uczestnikiem projektu Klubu Integracji Społecznej „Zagórze”

Zostań uczestnikiem projektu Klubu Integracji Społecznej „Zagórze”10.01.2023
Klub Integracji Społecznej „Zagórze” poszukuje kandydatów do udziału w projekcie – osób mieszkających na terenie Zagórza, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, z niepełnosprawnościami. Rodzice uczestniczący w zajęciach projektowych będą mogli przekazać dzieci pod opiekę wychowawcy z „Klubu Malucha”. czytaj całość »
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń