Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Chcesz mieć wpływ na rozwój miasta? Zostań członkiem komitetu rewitalizacji


Chcesz mieć wpływ na rozwój miasta? Zostań członkiem komitetu rewitalizacji12.05.2023 r.


Aktualizacja – 13 lipca

Procedura naboru została wznowiona. Termin naboru na członków Komitetu Rewitalizacji potrwa od 13 lipca do 4 sierpnia 2023 r.

Załączniki:


Ruszył nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia drugiej kadencji. Władze miasta poszukują 15 aktywnych osób, które chcą tworzyć forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją. Potencjalni kandydaci mogą składać wnioski do 5 czerwca.

Komitet Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia drugiej kadencji ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą względem burmistrza w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie też stanowić przestrzeń do współpracy i dialogu mieszkańców z władzami Rumi. W spotkaniach zespołu będą mogli uczestniczyć m.in. zainteresowani rewitalizacją społecznicy, właściciele i zarządcy nieruchomości, przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentanci rad dzielnic oraz radni.

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia drugiej kadencji rozpoczął się 12 maja i potrwa do 5 czerwca 2023 roku. Członkostwo i działalność w komitecie ma charakter społeczny, co oznacza, że nie przysługuje za nie wynagrodzenie.

Wniosek zgłoszeniowy należy dostarczyć w jeden z wybranych sposobów:

a) Przesłać elektronicznie (w formie skanu) na adres rewitalizacja@rumia.eu, wpisując w tytule „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji – II kadencja”.

b) Dostarczyć w formie papierowej do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi w kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji – II kadencja”.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku kandydat musi zebrać określoną liczbę podpisów pod listą poparcia (zgodnie z rozdz. 2., par 3., pkt 5. uchwały).

Więcej informacji można uzyskać u kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu: 58 679 65 15.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń