Poniedziałek, 06 Lipiec 2020

III edycja programu „Umiem Pływać”


03.03.2019 r.

Miasto Rumia zdobyło dofinansowanie na trzecią edycje programu „Umiem Pływać”

Kolejni uczniowie szkół podstawowych w Rumi przejdą kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”. Trzecia edycja projektu obejmie 256 uczniów z klas I-III. Udział w programie jest bezpłatny.

Koszt III edycji projektu wyniesie blisko 100 000 złotych (dofinansowanie udało się pozyskać w kwocie 40 000,00 złotych).

Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania. Pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, który doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.

Kalendarz wydarzeń