Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja dotycząca otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych


Informacja dotycząca otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych04.05.2020 r.

Aktualizacja 25.05.2020

Od poniedziałku 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W Rumi tę formę opieki nad uczniami sprawować będą wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina.

Ponadto w Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi została uruchomiona opieka dla dzieci w wieku przedszkolnym z całego miasta. Chęć skorzystania z tej formy opieki zadeklarowało 29 rodziców, którzy przedłożyli zaświadczenia od pracodawców o konieczności powrotu do pracy. Opieka przedszkolna będzie sprawowana z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w godzinach od 6 do 17.

Nauczyciele świetlicy będą sprawować opiekę nad uczniami, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z tej formy wsparcia.


Po skonsultowaniu bieżącej sytuacji z dyrektorami szkół i przedszkoli, przedstawiciele władz Rumi zdecydowali, że ze względów bezpieczeństwa oraz niemożności dostosowania się w tak krótkim terminie do wszystkich odgórnych zaleceń (Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej) przywrócenie działalności opiekuńczej placówek przedszkolnych 6 maja nie jest możliwe. Władze miasta chcą mieć stuprocentową pewność, że nic nie zagraża dzieciom oraz osobom, które będą się nimi opiekować.

Pełna treść listu skierowanego do rodziców i opiekunów:

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Czas, w którym przyszło nam funkcjonować, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Zdajemy sobie sprawę z ogromnego wysiłku, jaki wkładacie w wychowywanie i edukację swoich dzieci. Szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową z opieką nad najmłodszymi. Chcielibyśmy Wam za to bardzo podziękować.

Rząd bez wcześniejszych konsultacji i zapowiedzi poinformował, że samorządy mogą otworzyć przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach, stosując się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiono samorządom.

Po skonsultowaniu bieżącej sytuacji z dyrektorami oraz szczegółowej analizie warunków panujących w samorządowych placówkach przedszkolnych na terenie Rumi, zdecydowaliśmy, że obecnie nie ma możliwości przywrócenia opiekuńczej działalności szkół i przedszkoli w sposób zapewniający dostateczne bezpieczeństwo dzieciom i opiekunom.

Realizacja wytycznych, które zostały przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wymusza na nas i dyrektorach placówek podjęcie wielu działań, a w szczególności: ograniczenie liczby dzieci, przygotowanie i wdrożenie poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, wdrożenie zasad gwarantujących bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom, a także wyodrębnienie pomieszczeń do izolacji. Konieczność dostosowania się do tych wytycznych powoduje, że nie ma możliwości powrotu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 6 maja. Potrzebujemy więcej czasu.

W najbliższych dniach będziemy podejmować działania mające na celu przygotowanie opieki dla najmłodszych dzieci rodziców, którzy najbardziej tego potrzebują. Dyrektorzy samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, skontaktują się z Państwem w celu zbadania potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi.

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o sposobie organizacji opieki, musimy mieć stuprocentową pewność, że nic nie zagraża Waszym pociechom oraz osobom, które będą się nimi opiekować. Przypominamy również, że w związku z zamknięciem placówek rodzice mogą pobierać zasiłek opiekuńczy i raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego miasta za wyrozumiałość, rozsądek oraz zachowanie spokoju.

Podpisano: Michał Pasieczny, burmistrz Rumi

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń