Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Kolejne 1,5 miliona złotych do dyspozycji mieszkańców


Kolejne 1,5 miliona złotych do dyspozycji mieszkańców01.04.2022 r.


Rusza dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Mieszkańcy ponownie zdecydują, na co przeznaczyć 1,5 miliona złotych z gminnego budżetu. Projekty o charakterze inwestycyjnym, społecznym lub ekologicznym można składać do 29 kwietnia.

Jedno miasto, wielu gospodarzy

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy Rumi od 2014 roku mogą zmieniać swoje otoczenie, decydując o tym, na co przeznaczyć część gminnych pieniędzy. Każdy rumianin może zaproponować własny projekt lub zagłosować na czyjś pomysł – nie trzeba być ani zameldowanym, ani pełnoletnim mieszkańcem.

Przedstawiciele urzędu miasta cyklicznie dokonują zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego, aby możliwie uprościć to przedsięwzięcie i usprawnić jego przebieg. Dlatego też od tegorocznej edycji do projektów inwestycyjnych zostały włączone zakupy różnego rodzaju sprzętów i urządzeń. Zmiany dotknęły również czasu realizacji, który w przypadku projektów zielonych może zostać wydłużony o kolejny rok budżetowy. Zmodyfikowany został także formularz zgłoszeniowy – pojawiła się tabelka z ważnymi informacjami dla wnioskodawców, a wymagany opis został skrócony.  

Niezmienne pozostają maksymalne kwoty przeznaczane na poszczególne sektory i przedsięwzięcia:

  • 1,2 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 300 tys. zł,
  • 200 tys. zł na realizację projektów prospołecznych, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł,
  • 100 tys. zł na realizację projektów zielonych, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 25 tys. zł.

Minimum formalności

Wnioskodawca, który zdecydował, jaki projekt bądź projekty chce złożyć, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i zebrać 20 podpisów na liście poparcia. Druki są dostępne na stronie rumia.budzet-obywatelski.org (wersja elektroniczna) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców (wersja papierowa). Komplet dokumentów można złożyć na kilka sposobów:

Na etapie weryfikacji formalnej pracownicy urzędu miasta sprawdzą kompletność dokumentacji, natomiast na etapie weryfikacji merytorycznej zaopiniują celowość projektu. Przedsięwzięcie musi być ogólnodostępne (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), technicznie wykonalne, a także mieścić się w przewidzianej dla swojej kategorii kwocie. Równocześnie projekt nie może mieć komercyjnego charakteru czy kolidować z działaniami realizowanymi przez urząd miasta.

Niech wszyscy usłyszą

Każdy pozytywnie zweryfikowany projekt pojawi się na platformie rumia.budzet-obywatelski.org wraz z opisem oraz materiałami graficznymi bądź filmowymi przygotowanymi przez wnioskodawcę. Pomysłodawca może też odebrać w urzędzie miasta ulotki i plakaty propagujące jego inicjatywę. Dobrą praktyką jest również promowanie projektu w mediach społecznościowych.

Każdy głos się liczy

Głosowanie odbywa się w formie papierowej (urny i karty do głosowania dostępne w wyznaczonych punktach) i elektronicznej (poprzez platformę www.rumia.budzetobywatelski.org). Każdy, kto oświadczy, że jest mieszkańcem Rumi, może zagłosować na maksymalnie trzy projekty – po jednym z każdej kategorii. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali, równocześnie zostaną one opublikowane w internecie.

Razem zmieniamy Rumię
Realizacja projektów prospołecznych musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy, natomiast w przypadku projektów inwestycyjnych i zielonych okres ten może zostać wydłużony do 24 miesięcy. Co bardzo istotne – wnioskodawca może, ale nie musi, być realizatorem swojego projektu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych wybór wykonawcy pozostaje w gestii urzędu miasta bądź jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia.

Szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2023 w Rumi

Od 1 do 29 kwietnia 2022 r. Składanie projektów przez mieszkańców oraz możliwość konsultacji z pracownikami urzędu
Od 9 do 16 maja 2022 r.  Weryfikowanie przez pracowników urzędu złożonych projektów pod względem formalnym
Od 17 maja
do 15 lipca 2022 r.
Weryfikowanie przez pracowników urzędu złożonych projektów pod względem merytorycznym
5 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie listy projektów pozytywnie zweryfikowanych, które zostaną poddane pod głosowanie
Od 12 do 26 września 2022 r. Elektroniczne i papierowe głosowanie
11 października 2022 r.  Ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń