Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Konsultacje Społeczne dot. Rewitalizacji


Konsultacje Społeczne dot. Rewitalizacji22.10.2017 r.


W dniu 20.10.2017 r. w Urzędzie Miasta Rumi miało miejsce spotkanie z mieszkańcami, w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmian Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017 – 2030”. Na spotkaniu omówiono konsultowany dokument. Ponadto, przedstawiciele firmy projektowej, przedstawili koncepcję zagospodarowania osiedla oraz Wzgórza Markowca, uwarunkowania formalno – prawne oraz rozwiązania infrastrukturalne. Nadmienili, iż obszar osiedla jest unikatowy pod względem układu przestrzennego oraz historycznym.

Zwrócili też uwagę, że zaproponowane w koncepcji miejsca integracyjne, ogródki, place zabaw oraz rozwiązania komunikacyjne wewnątrz osiedla są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy chętnie przebywają wspólnie w przestrzeni publicznej. Dyskusja z mieszkańcami w znacznej mierze dotyczyła harmonogramu prac oraz umiejscowienia miejsc postojowych, śmietników oraz wiat do suszenia.

Wejdź i zapoznaj się z raportem!

Więcej informacji na temat projektu Rewitalizacji znajdziecie Państwo TUTAJ i TUTAJ


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń