Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Miliony na odnawialne źródła energii


Miliony na odnawialne źródła energii24.07.2018 r.

Rumia zdobyła kolejne unijne dofinansowania. Tym razem, dzięki środkom zewnętrznym, na miejskich budynkach pojawią się panele fotowoltaiczne. Dotacja pokryje 85 procent kosztów inwestycji. Z pieniędzy będą też mogli skorzystać mieszkańcy.

Wsparcie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, otrzymają dwa projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii. Oba będą realizowane w partnerstwie z gminą Szemud.

O unijne pieniądze starały się łącznie 262 podmioty. Ostatecznie, wsparcie finansowe otrzymają jedynie 24 przedsięwzięcia, w tym 2 przygotowane przez gminę Rumia we współpracy z gminą Szemud.

Projekty pn. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud oraz Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud otrzymają łącznie ponad 5,5 mln zł dotacji.

Dzięki tym pieniądzom instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 9 budynkach użyteczności publicznej w Rumi, należących do 6 jednostek. Są to: przedszkole „Pod Topolą”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Zespół Szkół przy ul. Stoczniowców.

Ze środków finansowych będą mogli skorzystać również mieszkańcy, którzy zdecydują się na montaż odnawialnych źródeł energii na swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne mają się pojawić na około 50 prywatnych budynkach mieszkalnych w Rumi.

Nowoczesna technologia przyniesie gminie oszczędności, które zostaną przeznaczone na realizację kolejnych zadań, również społecznych. Ogromną korzyścią będzie także znaczący spadek emisji gazów cieplarnianych.

 

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń