Niedziela, 25 Lipiec 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Można już składać wnioski o granty kulturalne marszałka. Do podziału jest pół miliona złotych


Można już składać wnioski o granty kulturalne marszałka. Do podziału jest pół miliona złotychf06.05.2021 r.

Fot. Timon Klauser / Unsplash.com

Rusza dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 tys. zł (II nabór)”. Do podziału jest pół miliona złotych. Wnioski można składać do 26 maja 2021 r.

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Na projekt można otrzymać nawet 40 tys. zł. W tym roku na granty kulturalne (trzy nabory wniosków) samorząd naszego województwa przeznaczył 1,9 mln zł.

Granty przyznawane są na przedsięwzięcia o charakterze artystycznym na terenie Pomorza w 2021 r. Mogą dotyczyć m.in. koncertów, warsztatów, konkursów, spektakli, wystaw, konferencji, działań edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych angażujących i integrujących mieszkańców regionu. Ważny jest też udział lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W konkursie mogą wziąć też udział osoby, których działania artystyczne nie mieszczą w żadnej z tych kategorii – są interdyscyplinarne.

Wyjątkowy charakter konkursu i zapewnienie bezpiecznej realizacji przedsięwzięć kulturalnych w czasie pandemii, wiążą się z nałożonym na oferentów obowiązkiem zdiagnozowania ryzyka. Kandydaci muszą przedstawić alternatywne rozwiązanie na organizację wydarzenia w reżimie sanitarnym.

Wydrukowaną z systemu Witkac.pl i podpisaną ofertę można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Do oferty należy dołączyć dopisek „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)”.

Ofertę należy obligatoryjnie:
a) wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu witkac.pl
b) następnie wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, ofertę należy złożyć w formie papierowej. Informacji na temat konkursu o przyznanie grantów w roku 2021 udzielają pracownicy Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58:

Renata Wierzchołowska
tel. 58 326 82 84
e-mail: r.wierzcholowska@pomorskie.eu

Adrianna Halman
tel. 58 326 83 96
e-mail: a.halman@pomorskie.eu

Monika Ilisińska
tel. 58 326 82 87
e-mail: m.ilisinska@pomorskie.eu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu trzech miesięcy licząc od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Kalendarz wydarzeń