Środa, 14 Kwiecień 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Organizacje pozarządowe nie zwalniają tempa


Organizacje pozarządowe nie zwalniają tempaf06.04.2021 r.

Organizacje pozarządowe nie zwalniają tempa

W obliczu pandemii koronawirusa ludzka aktywność w wielu sferach życia musiała ulec znaczącemu ograniczeniu. Problem ten nie ominął samorządów i organizacji pozarządowych, które mimo to starają się realizować wspólne zadania. Aby zachować ciągłość tych działań, władze Rumi zdecydowały się przekazać organizacjom blisko 800 tys. zł.

Dotacje zostały przyznane 38 podmiotom na realizację zadań publicznych w obszarach takich jak: sport, kultura, ochrona zdrowia, a także edukacja i wychowanie. W wyniku postępowania konkursowego podmioty dbające m.in. o aktywizację seniorów czy upowszechnianie kultury fizycznej oraz sztuki wśród młodzieży i dorosłych otrzymały łącznie 642 tys. zł. Natomiast na działania związane z pomocą społeczną samorząd przeznaczył 157,5 tys. zł.

Organizacje pozarządowe mają spory wkład w życie społeczne Rumi. Propagują sport, dbają o kulturę, promują profilaktykę zdrowotną oraz edukują i wychowują najmłodszych. To bardzo ważne, abyśmy jako miasto wspierali finansowo te działania, również w tym trudnym dla wszystkich okresie, jakim jest pandemia koronawirusa – mówi Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi do spraw społecznych. – Jestem pewny, że mieszkańcy także doceniają zaangażowanie tych podmiotów – dodaje.


Co słychać u społeczników?

Zespół Śpiewaczy św. Cecylia – cecylia-rumia.com lub mail: cecylia-rumia@wp.pl

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną w zakresie muzyki chóralnej, realizując swoje cele między innymi poprzez: upowszechnianie kultury muzycznej w lokalnym środowisku, podtrzymywanie i krzewienie tradycji kultury kaszubskiej, edukację muzyczną młodzieży oraz integrację młodego pokolenia z grupą doświadczonych śpiewaków. W czasie pandemii dostosowaliśmy naszą działalność do panujących obostrzeń epidemiologicznych. Próby zespołu odbywają się w małych grupach, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu. Występy i koncerty odbywały się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym działalności kulturalnej. Obecnie realizujemy działania związane z przygotowaniem wydarzeń artystycznych – próby i ćwiczenia. Środki pozyskane w ramach miejskiej dotacji zostaną przeznaczone na realizację koncertu symfonicznego z okazji 100-lecia Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz koncertu galowego w ramach Narodowego Święta Niepodległości „Tobie Ojczyzno”.

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku – utw-rumia.pl lub tel. 512 471 791

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa na rzecz aktywizacji seniorów już od 17 lat. Poprzez swoją pracę stwarzamy warunki do ciągłego poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, zainteresowań, nawiązywania przyjaźni czy dbania o kulturę fizyczną. Nasz wypracowany przez lata system działania został zakłócony przez pandemię, niemniej staramy się utrzymywać kontakt ze słuchaczami – telefoniczne bądź internetowo. Zajęcia stacjonarne z oczywistych powodów zostały zawieszone, ale podjęliśmy działalność zdalną, oferując wykłady i niektóre zajęcia w trybie online. Pozyskaliśmy miejskie środki na dofinansowanie dwóch zadań publicznych: „Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku” oraz „Aktywni po zdrowie”. W ramach pierwszego zadania organizujemy wykłady o różnorodnej tematyce, np. z psychologii, ekologii, historii, architektury czy podróże z muzyką. Linki do wykładów udostępniamy na naszej stronie internetowej. Ponadto prowadzimy zdalnie lektoraty z języka angielskiego oraz warsztaty z obsługi laptopa i smartfona. Zajęcia te odbywają się na platformach Google Meet i Zoom. Chcemy też przeprowadzić warsztaty malarskie i wokalne, głównie wykorzystując miesiące letnie, jeśli pandemia trochę odpuści i więcej seniorów będzie zaszczepionych. Przewidujemy również wyjazdy na spotkania z kulturą oraz wyjazd edukacyjno-integracyjny. Natomiast drugie zadanie, czyli „Aktywni po zdrowie”, stawia na aktywność ruchową i fizyczną. Tu proponujemy zajęcia relaksacyjne, taneczne, gimnastykę parterową, gimnastykę umysłu oraz nordic walking. Aktualnie, ze względu na pandemię, prowadzimy tylko zajęcia nordic walking, gdyż ta forma aktywności jest bezpieczna – spotykamy się na świeżym powietrzu, z zachowaniem dystansu. W tym roku nie robimy przerwy wakacyjnej, będziemy starali się wykorzystać każdą bezpieczną, sposobną chwilę na realizację naszej oferty. Nie sposób nie zauważyć, że wszystkim seniorom brakuje spotkań integracyjnych: witania się, podawania ręki. To był nieodłączny element wszystkich zajęć na żywo. Bardzo chcemy do tego powrócić.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Rumi – rumia@zhr.pl lub tel. 790 327 733

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. Beneficjentami naszych działań są przede wszystkim dzieci i młodzież od mniej więcej 7. roku życia. Pandemia – przede wszystkim na początku, teraz mniej – ograniczyła nasze możliwości działania na żywo, jednak praktycznie od razu wprowadziliśmy zdalne bądź hybrydowe formy aktywności. Aktualnie, o ile to możliwe, spotykamy się w mniejszych grupach, zachowując przepisy sanitarne. Wykorzystujemy także formy zdalnego kontaktu lub gier i harców organizowanych jako formy punktów oznaczonych w terenie, ale uczestnicy poruszają się po nich indywidualnie. Mimo pandemii staramy się stale organizować czas wolny naszym podopiecznym, a przez to również realizować proces wychowawczy. Dzięki dotacji mamy możliwości uatrakcyjnienia naszych działań oraz dotarcia do większej liczby odbiorców. Uzyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup materiałów potrzebnych na zbiórkach harcerskich, biwak i innych wydarzeniach lub wyjazdach, a także na dopłatę do powiązanych kosztów, takich jak np. transport lub noclegi. Skorzystać mogą na tym wszyscy, którzy są w naszych szeregach, a więc potencjalnie wszystkie dzieci i młodzież z Rumi.

Klub Sportowy Karate „Sakura” – tel. 500 598 868 lub 600 281 829

Jako klub oferujemy systematyczne treningi karate shotokan. Prowadzimy szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Treningi odbywają się w przedszkolach, szkołach i na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Organizujemy obozy letnie i zimowe, zgrupowania sportowe, biwaki oraz różne imprezy sportowo-turystyczne, co sprzyja integracji członków naszego klubu. Ćwiczymy pod kątem sportowym, przygotowując się do zawodów w formule karate olimpijskiego, organizowanych na świecie przez World Karate Federation, a w kraju przez Polską Unię Karate. Należymy też do Polskiego Związku Karate, gdzie realizujemy System Sportu Młodzieżowego. Niemniej w związku z wystąpieniem pandemii i wprowadzeniem obostrzeń jako klub musieliśmy ograniczyć swoją działalność. Natomiast środki pozyskane z dotacji wydatkowane są m.in. na wynajem sal treningowych oraz dofinansowania do udziału w zawodach, zgrupowaniach i obozach. Chętnych zapraszamy oczywiście do czynnego uprawiania karate.

Kalendarz wydarzeń