Środa, 06 lipca 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Osoby niepełnosprawne spróbują samodzielnego życia


Osoby niepełnosprawne spróbują samodzielnego życiaf13.11.2020 r.

Osoby niepełnosprawne spróbują samodzielnego życia – zdjęcie ilustracyjne (fot. Cliff Booth / pexels.com)

Urząd Miasta Rumi zdobył blisko 3-milionowe dofinansowanie na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Solidarnościowego w mieście powstanie dom dla 23 mieszkańców o specjalnych potrzebach. Będzie to innowacyjna forma pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Tego potrzebowali

Głównym celem ministerialnego programu pod nazwą „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” jest uzupełnienie ogólnopolskiego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych o zapewnienie im możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Docelowo w całym kraju powstanie prawdopodobnie kilkanaście takich obiektów, w tym jeden na terenie Rumi.

Tutejsze centrum przeznaczone będzie dla dorosłych rumian ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby korzystające z programu, oprócz profesjonalnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych oraz kompetencji społecznych, otrzymają również możliwość spróbowania samodzielnego życia.

Planujemy zbudować ten obiekt mieszkalny na gminnych działkach, a następnie w pełni go wyposażyć i dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowo utworzonym centrum opiekuńczo-mieszkalnym będą do dyspozycji 23 miejsca, w tym 8 pobytu całodobowego oraz 15 pobytu dziennego. Wydzielone zostaną również pomieszczenia dla personelu – mówi Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi do spraw społecznych. – W budynku znajdzie się m.in. jadalnia, sala warsztatowa, pokój wyciszenia, gabinet psychologa oraz pokoje 1- i 2-osobowe. Nie zabraknie też windy – dodaje.

Skorzystają całe rodziny

Zgodnie z założeniami projektu, działalność centrum opiekuńczo-mieszkalnego ma nie tylko zapobiegać stygmatyzacji oraz izolacji osób niepełnosprawnych w ich środowisku, ale również zapewnić odpoczynek ich rodzicom i opiekunom.

Ten program stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane podczas lokalnych konsultacji z udziałem tej grupy mieszkańców. Mamy nadzieję, że centrum będzie dużym wsparciem dla rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci i oni sami mogli uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Do tej pory miasto nie posiadało takiego obiektu – podkreśla zastępca burmistrza. – Ministerialne dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł otrzyma również tutejszy Caritas. Dzięki tym pieniądzom, we współpracy z MOPS-em w Rumi, wyremontowane i zaadaptowane zostaną nowe pomieszczenia w siedzibie przy ul. ks. Gierosa. Tym samym zwiększy się liczba osób mogących skorzystać z codziennego wsparcia. Jestem przekonany, że dzięki tym działaniom jakość życia naszych niepełnosprawnych mieszkańców oraz ich rodzin znacząco się polepszy – podsumowuje Piotr Wittbrodt.

Krystalizacja planu

Prace związane z budową i wyposażeniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego rozpoczną się w styczniu 2021 roku, a zakończą w grudniu 2022 roku. Na realizację projektu „Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rumi” miasto pozyskało dokładnie 2 864 415,48 zł z Funduszu Solidarnościowego, w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” . Podpisanie umowy na przekazanie środków finansowych ma się odbyć jeszcze w tym roku.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń