Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Oszuści nadal podszywają się pod urzędników


Oszuści nadal podszywają się pod urzędników20.04.2022 r.

W związku z kolejnymi sygnałami dotyczącymi rzekomych kontroli domostw w zakresie źródeł ciepła, podczas których przyznawane są fikcyjne ulgi na przyłącza gazowe oraz pobierane są zaliczki na ten cel, informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta Rumi nie prowadzą takich działań. Faktycznych kontroli w zakresie źródeł ciepła aktualnie dokonują wyłącznie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rumi. Próby oszustwa związane z fikcyjnymi kontrolami należy zgłaszać dyżurnemu Komisariatu Policji w Rumi (tel.: 47 742 99 22) lub dzielnicowym.

Bezpośrednie kontrole źródeł ciepła, realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Rumi, są poprzedzone oficjalną korespondencją i nigdy nie są związane z pobieraniem jakichkolwiek opłat. Więcej informacji na ten temat udziela Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza (tel.: 58 679 65 05, mail: powietrze@rumia.eu).

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń